Kaynak Teknolojisinin Dünü, Bugünü ve Yarını-1

rekhmire_tt100_bs_38564

Metal İşleme ve Kaynak Tekniğinin Tarihçesi;

Milattan Önce Kaynak Tekniği ve Teknolojisi Gelişim Evreleri

Kaynak tarihçesinde şekillendirilmiş ilk metalin dövülüp bükülebildiği için Bakır olduğu düşünülmektedir.

MÖ 4000

Kaynak tarihçesinin MÖ 4000 yılında Mısır’da başladığı düşünülmektedir. İlk olarak bakırla kaynak yapılsada zaman içerisinde medeniyetler bronz, gümüş, altın ve demir kullanmışlardır.

MÖ 3500

Kalay kelfedildi.

MÖ 3000-2000

Medeniyetler MÖ 3000 ile 2000 yılları arasında bronzla çalışmaya başladılar. Bu çağda yapılan bir çok uygulamada basınç kaynağı tekniği görülmektedir.

Bu dönemde metaller yemek kapları, takılar ve silahlar olarak şekillendirilmiştir.

MÖ 2250

Mezopotamya’da kobalt kullanılmaya başlanmıştır.

solder-joint

Resim1. Irak’ta bulunan MÖ 2600 yıllarına ait lehimleme örneği

MÖ 1500

Civa bu dönemde bulunmuş, Altın ve gümüşün üretilmesinde kullanılmıştır.

MÖ 1475

Mısır Veziri Rekh-mi-re’nin lehimleme işinde kanıt gösterilen resim

a0da675098d90a99d91f09d4a3e538d7

Resim 2.Lehimleme yapan mısırlı

MÖ 1330

Mısırlılar lehimle konusunda farklı yöntemler geliştirdiler. Üfleç denilen bir sistemle krallarının maskelerini yaptılar.

early-soldering

Resim 3. Tut-Ench-Amun’un Altın Ölüm Maskesi [ Kaynak ve Kesim Dergisi 2005 ]

MÖ 1000

Demir kullanarak yapılan metal işlemenin başlangıcı MÖ 1000 yıllarına dayanır. O tarihlerde metali kılıç ve mızrak üretmek için metal ergitme fırınlarında şekillendiriliyordu.

6ab1e8a61f8db53e24edb757c047586b

Resim 4. Bronzdan yapılmış iki hançer. Luristan, M.Ö. 1100-1000. Green patina

MÖ 900- 850 arası

Mısırlılar bu dönem arasında demir üzerine uğraşmıştır. Özellikle demir, bronz ve bakırın kullanışlılığı sebebiyle popülerliliği artmıştır.

MÖ 589

Sui Hanedanlığı dönemindeki Çinliler, MÖ 589 yılında dövme demirleri çelik haline getirme yeteneğini geliştirdiler.

Aynı dönem d eJaponlar Samurai kılıçlarını üretmek için kaynak ve dövme işlemi ile çelik kılıç üretti.

Milattan Sonra Kaynak Tekniği ve Teknolojisi Gelişim Evreleri

MS 400

Bu döneme ait en çarpıcı eser Hindistan’da bulunan Demir Sütunlardır. ( The Iron Pillar in India )

Demir Sütunu, demir kütükleri kullanılarak imal edilmiştir. Demir ustaları tarafından demir kütükleri kullanılarak yapılan bu eser yaklaşık olarak 25 fit yükseklikte ve 6 ton ağırlıktadır.

23274_9831

Resim 5. Demir Sütun (Hindistan)

MS 1375

Çinko keşfedildi.

Demir ustaları kaplama yapmaya başladı.

(Devam edecek…)