Katı Hal Sinterlemesi

sinter

Cevherden hammadde,oradan da ürün haline getirilen malzemeler kullanım yerlerine göre istenilen yoğunluk,mukavemet ve porozite değerlerine sahip olamayabilirler.Bu değerleri istenilen noktalara çekmek için malzemelere yüksek sıcaklıklarda sinterleme işlemi uygulanır.Sinterleme işlemlerinin katı hal sinterlemesi,sıvı faz sinterlemesi ve buhar faz sinterlemesi olmak üzere 3 tipi vardır.
Katı hal sinterlemesi,belirli bir form kazandırılmış tozların ısıl aktiviteyle birbirlerine yaklaşması,birleşmesi ve aralarındaki boşlukların kapanması işlemidir.

Yüksek sıcaklıklarda (0,7-0,8Tergime) termal olarak malzeme taşınımı olarak da ifade edilebilir.

Şeklillendirilme yapılmş bir malzemede yapıyı oluşturan toz tanelerin boyutları ve dolayısıyla bu tanelerin sahip oldukları yüzey enerjileri birbirinden farklıdır ve doğada bulunan her madde minimum enerji(kararlı hal) seviyesine gitmeyi amaçlar.Eğer biz bu malzemeyi alır yüksek sıcaklıklara çıkartırsak,difüzyon(yayınım) için gerekli olan itici gücü yaratmış oluruz.Bu sayede,küçük ve çok sayıdaki taneciklerin birbirleriyle birleşerek tane boyutunu büyütmesine ve aktif yüzey alanının küçülmesiyle beraber yüzey serbest enerjilerinin de azalmasına olanak sağlamış oluruz.
Katı hal sinterlemesinde malzeme taşınım mekanizması yayınım (difüzyon) olup itici güç yüzey serbest enerjileri arasındaki farktır.

Sinterleme işleminin sonucu olarak,yoğunluğu ve mukavemeti artmış,gözenekleri(por) azalmış bir yapı elde ederiz.

Kaynak: Prof.Dr.Nigün Kuşkonmaz Ders Notları