Karbondioksit Yakalama ve Depolamanın Önemi, Karbondioksit Tutucu Malzemeler

Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılması sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonları çoğunlukla karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımı, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği mücadelesi kapsamında karbon emisyonlarının yakalanması, tutulması ve depolanması teknolojileri konularında yapılan çalışmalar Karbondioksit yakalama ve depolama teknikleri (Carbon Capture and Storage-CCS) olarak anılmaktadır. …

Anti-Reflektif Cam Kaplama

Anti-Reflektif Camlar Antireflektif (AR) kaplama, yansımayı azaltmak için merceklerin yüzeyine ve diğer optik cihazlara uygulanan bir optik kaplama türüdür. Bu, daha az ışık kaybı olduğundan sistemin verimliliğini arttırır Antirefleksiyon, bir yüzeye çarpan ışınların arasındaki tahrip edici girişimler ile sağlanır. Tek ve Çok Katmanlılar Tek katmanlı kaplamalarda, kullanılan AR kaplama malzemesine bağlı olarak, referans dalga boyunda …

Doğalgaz Boru Hatlarına Ultrasonik Test Nasıl Yapılır?

­ Ultrasonik Muayene nedir? Ultrasonik Test (UT), muayene yapmak ve ölçüm yapmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını (genellikle 0,5 ila 15 MegaHertz aralığında) kullanır. Mühendislik uygulamalarında (kusur tespiti / değerlendirmesi, boyutsal ölçümler, malzeme karakterizasyonu, vb.) geniş kullanımının yanı sıra, tıbbi alanlarda da (sonografi, terapötik ultrason vb.) kullanılır. Adından da anlaşılacağı gibi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen …

Pas Sökücü Lazer Tabanca

PASLANMA Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin en sinsi ve sabırlı düşmanlarından biri korozyon ve korozyonun bir piyonu olan herkesin bildiği ve genelde metalleri mesken tuttukları pas, hayatımızın herhangi bir yerinde her an denk gelebilecek şekilde bizleri izlerler. Özellikle demir ve demir içerikli (dökme demir, çelik) malzemelerin de hastalığı olan bu korozyon çeşidi otomobillerde, bisikletlerde, gemilerde, iş alet …

Osmanlı Top Teknolojisi ve Üretimi

Fatih Sultan Mehmed devri(1451-1481), top döküm teknolojisi açısında önemli gelişmelerin yaşanarak zirveye ulaştığı ve Tophane-i Amire’nin kuruluşu ile Osmanlı topçunun bir nevi kurumsallaştığı bir dönemdir. Diğer yandan dünya topçuluk tarihinde dikkate değer tarzda önemli bulunan seyyar top dökümhaneleri kavramı ve iki parçalı büyük muhasara topları dökümü Fatih Sultan Mehmet devrinde gerçekleştirilmiştir.Ayrıca belgeler, Osmanlıların kalıp teknolojisini çok …

Grafen Üretimi ve Kullanım Alanları

Grafen tek atom inceliğinde olduğundan dolayı iki boyutlu kabul edilen, kovalent bağ ile bağlı karbon atomlarının altılı balpeteği örgüsünde kusursuzca dizilmesiyle oluşturduğu üstün özelliklere sahip bir nanomateryal olarak tanınmaktadır. Grafen yapısında karbon-karbon arası bağ uzunluğu 0,142 nm’dir. Grafen içindeki elektronlar oda sıcaklığında kütlesiz rölativistik parçaçıklar gibi davranır, bu sayede grafen kuantum boşluğu etkisi gibi kendine …

Akıllı Camlar

Akıllı Camlar Cam sektöründe teknolojik bakımdan gelişmeler durdurak bilmiyor. Cam teknolojisi son yıllarda ciddi derecede bilimsel ve tekniksel açıdan kendine bir kulvar oluşturdu ve güngeçtikçe bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu defa elektrik enerjisi kullanılarak opaklığı ayarlanabilen dekoratif ve estetik bir malzeme olarak PRIVACY SmartGLASS veya SWITCHABLE SmartGLASS isimleriyle karşımıza çıkıyor. Türkçe çevirisi her ne kadar akıllı gizlilik …

Yüksek Hız Takım Çelikleri

Yüksek hız takım çelikleri, yüksek hızda kesim yapabilme kapasitesine sahip takım malzemesi olarak tanımlanır. Bu çeliklerin en büyük özelliği yüksek sıcaklıklarda aşınma dayanımını korumasıdır. Yüksek Hız Takım Çeliklerinin Özellikleri Yüksek hız takım çelikleri genellikler diğer takımların işlenmesinde kesici takım olarak kullanılır. Çalışma sıcaklığı yaklaşık olarak 400 – 600 °C arasında değişmektedir. Bu çeliklerin yüksek sıcaklıklara …

Tarımsal Sulamada Kompozit Malzemenin Yeri

Tarımda verimliliğin arttırılmasında ki en büyük etkenlerden birisi de suyun kullanılması ve tarım bölgelerine sağlıklı şekilde ulaştırılmasıdır. Ülkemizdeki su tüketiminin %70’i tarımda kullanılmaktadır. Ülkemiz gün geçtikçe küresel ısınmanın etkisiyle kuraklıkla daha çok yüzleşmektedir. Artan nüfus ile birlikte maalesef çevre kirliliği ile kullanılabilir su kaynakları azalacak, yağış rejim değişiklikleri, kuraklık ve doğal afetler 2020 yılından sonra …

Titanyum Döküm Yöntemi; Cold Hearth Melting(CHM)

Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak alışılagelmiş metallerin yerini hafif metaller almaktadır. Bu durum göz önüne alınarak düşük yoğunluk, yüksek sıcaklık dayanımı, kompozitler ve galvanizle uyum avantajlarıyla son yıllarda yeni nesil hava araçlarında öne çıkan kritik bir malzeme olan Titanyum alaşımlarını temel almaktadır.Ancak Titanyum alaşımlarının üretim maliyeti çok yüksektir. Hızla gelişen teknolojiden yararlanarak Titanyum alaşımlarının ingot eldesini …

Hafızalı Martenzitik

Martenzitik Dönüşüm(Sertleşme) Martenzitik genel anlamda  ısıl işlem sonrasında malzemenin hızlı şekilde soğutulup çok sert fakat kırılgan yapıda olmasıdır.Çeliklerde martenzitik faz dönüşümü ana etken karbon olduğu için %0.2 den az karbon içeren çeliklere martenzitik sertleşme yapılamaz.Yüzey merkezli kübik yapı (YMK) Hacim merkezli tetragonal yapı (HMT) ye dönüşerek hızlı soğumadan dolayı atom yayınımı gerçekleşmez ve dislokasyon yoğunluğundan …

Elimizin Altındaki Malzemeler “Akıllı Telefonlar”

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız eşyaların başında şüphesiz akıllı telefonlar yer almaktadır. Öyle ki, bu durum bir ihtiyaçtan öte gelişen teknolojiye sahip olma isteği halini almıştır. Sürekli gelişen akıllı telefon pazarında, endüstriyel tasarımın yanında malzeme seçimi de büyük ölçüde etkilidir. Akıllı telefonların üretildiği üç temel malzeme vardır. Plastik Akıllı cihazlarda plastikler arasında en çok kullanılan …

Fullerenler – Buckyballs

Fulleren ismi ilk olarak mimar R. Buckminster Fuller’in tasarladığı jeodezik kubbenin C60 molekülüne benzerliğinden dolayı Kroto ve Smalley tarafından verilmiştir. Kafes formundaki molekülün hexagonal ve pentagonal yüzeylerinin belirlenmesinde Euler Teoremi kullanılmıştır. Laboratuvarda, asal atmosferde (He ortamında) karbonun buharlaşması ile elde edilen bu parçacık doğada shungite adı verilen taş formundaki yapılarda çok az miktarda bulunmaktadır. Bu …

Polinox malzeme nedir? Nerelerde kullanılır?

Polinox malzemeler genel olarak polimer grubuna girsede özellik bakımından plastiklerden farklılık gösterirler.Plastik malzemelere göre daha mukavemetli ve ısıya dayanıklı olan bu malzemeler 120°C sıcaklığa kadar dayanım gösterebilirler. Plastik malzemeden çok daha dayanıklı olan polinox malzeme uçak kanatları,otomobil kaporta kısımları,çamaşır makinası kazanları ve bulaşık makinası tabanları gibi ısı değişiminin hızlı ve aşınmanın çok olduğu yerlerde tercih …

PVD Kaplama Nedir?

Malzemeler bulundukları durumlarda kullanıldıkça farklı mekanik özelliklerini kaybederler. Sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takım çelikleri veya yüksek hız takım çeliklerinde dayanım ve uzun ömür açısından aşınma dirençleri çok önemlidir. Bu yüzden yüzeylerine bir takım metalurjik ve kimyasal yöntemlerle işlemler uygulanır. Bunlardan en yaygınları; nitrasyon, borlama, karbürlemedir. CVD ve PVD ise çok ince bir tabakayla …

İyi ve Kötüyü Barındıran Doğa Armağanı: Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan elementtir. Atom numarası 15 tir. Bütün DNA yapıları için büyük önem taşımasının yanında bir yönüyle acımasız bir yönüyle eğlenceli bir elementtir.  “Felsefe Taşı” mı? İlk kez 1669 yılında Hamburg da Hennig Brandt tarafından elde edildi. Buharlaştırılmış ürin kırmızı bir kütle kalana kadar ısıya maruz bırakıldı. Ortaya çıkan fosfor …

Plazma ile Nitrokarbürleme Yüzey Sertleştirmesi

Termokimyasal yüzey sertleştirme işlemlerine farklı bir boyuttan bakmaya hazırmısınız? Plazma ile nitrokarbürleme işlemi Bu metalurjik işlem yaklaşık olarak 450-580 °C sıcaklıklar arasında, demir esaslı malzemelerin yüzeyine azot ve karbonun difuze olmasını içeren termokimyasal bir işlemdir. Yani yüzeyde γ-demir nitrür ile beraber ε-nitrür tabakası, onun altında da difüzyon tabakası oluşturulması mantığına dayanmaktadır [1,2]. Bu işlemdeki asıl …

Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi

Takım Çelikleri: Esaslar Genel olarak bütün metal, plastik, lastik, seramik, refrakter ile kağıt ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere Takım Çelikleri adı verilir. Kullanım şartlarına ve uygulama alanlarına göre takım çelikleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Soğuk İş Takım Çelikleri Sıcak İş Takım Çelikleri Plastik Takım Çelikleri Yüksek Hız Çelikleri Bu çelikler esas olarak aşağıdaki …

Biyomalzemeler

Biyomalzemeler insan vücuduna uyum sağlayabilen, insan vücudunun gerçekleştirdiği fonksiyonları yerine getirebilen, destek veren  ve iyileşmesini sağlayan malzemelere denir. Mühendisler ve malzemeler hayatımızın her yerinde bulunmaktadır. İçtiğimiz sudan yattığımız yatağımıza kadar.  Ama çoğu insan bir mühendisin tıp alanında çalıştığını tahmin edemez. Aslında mühendislerde bir doktor gibi  insanın sağlığına direk olarak hayati katkı sağlayabilir. İşte burada devreye …

Geri Dönüştürülemez Otomotiv Plastiklerine: Hindistancevizi Yağı

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan otomobiller kullanım ömrünü tamamladığında devasa hurda yığınlarına dönüşür. Plastik, metal ve kauçuk komponentler her yıl artarak birikir. American Chemical Society ekibi bu hurda yığınlarını dönüştürmek için hindistancevizi yağı ile işleme sokarak inşaat, paketleme ve yine otomotivde kullanılabilecek köpük elde etti. Geri dönüştürülmüş Polikarbonat (PC) ve Poliüretan (PUR) yalıtım ve paketleme için …