Kardemir; vagonlardan cüruf boşaltma

cüruf

Cüruf nedir?

Cevher ergitildikten sonra kalan kısımdır. Cevherlere uygulanacak olan bütün metodlarda, sadece metal bileşiğini elde etmek için diğer tüm safsızlıkları uzaklaştırmak gerekir. But safsızllıklar da sadece metalin indirgenmesi ile uzaklaştırılabilirler. Bu tür bir işlemde asidik özellikteki safsızlıklar için bazik yapıda bir madde, bazik yapıdaki safsızlıkları uzaklaştırabilmek için de asidik özellikte madde ilavesi gerekmektedir. Bazik ve asidik yapıdaki maddelerin birbirleriyle bileşmesiyle, metalin yoğunluğundan daha az ve ergitilen metalin üst kısmında biriken bu tür maddelere cüruf denir.

Cüruflar için bir kimyasal formül yoktur ve genellikle magnezyumun fosfat ve silikatlarından ve kalsiyumdan oluşmaktadır.