Kablo Konnektör Nedir? Konnektör Çeşitleri

Elektrikli bir ekipmanı bir diğerine bağlamak için bir bağlantı noktasına ya da arabirime takılan kısma kablo konektör denir. Kablo konektör çeşitleri en genel şekli ile 2 tiptir. Piyasada kablo konektörlere verilen isimler şunlardır: 

 • Kablo konektör üzerinde bir ya da daha çok açık pim içeriyor ise buna ‘’erkek’’ denir.
 • Kablo konektör erkek konektörün takılabileceği delikleri taşıyorsa, bu durumda da ‘’ dişi’’ konektör olarak adlandırılır.

Bir elektronik konektörü,  amacı elektrik devresinin yolunu olabilecek en hızlı ve kolay şekilde  ayırmak ya da kesmek olan elektro-mekanik bir cihazdır. Konektörler farklı boyutlarda, şekillerde karmaşık yapıda ya da kalite seviyelerinde olabilmektedir.

Konektörlerin Tasarımı

Kullanılacakları amaca göre tasarımları farklıdır. Konektörlerin farklı tasarımlarının yapılması ile bağlantı kolaylığı, çiftleşme tipi, dayanıklılığı ya da pimler arasındaki yalıtımın seviyesi gibi özellikleri değişmektedir.

Bu farklıların ayarlanması için konektörlere farklı özellikler ilave edilmektedir. Konektörler hakkında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, konektörler oldukça kötü koşullarda kullanıldığı için iyi bir şekilde korunmaları gerektiğidir. Böylece aşağıdaki faktörlerden etkilenmeden verimli bir şekilde çalışabilirler. Konektörleri etkilenmemesi istenen dış faktörler şunlardır:

 • Titreşim,
 • Aşırı sıcaklık,
 • Kir,
 • Su,
 • Kontamine maddeler vb.dir.

Kablo  Konektör Çeşitleri

Temel kablo tesisatı döşenirken 3 ana çeşitte konektör vardır. Bu konektör çeşitleri şunlardır:

 • Çift bükümlü konektörler,
 • Koaksiyel kablo konektörleri,
 • Fiber optik konektörlerdir.

Genel olarak kablo konektörleri IBM veri konektörü gibi hermafroditik konektörler haricinde bir erkek bileşene ve bir dişi bileşene sahiptir. Çoğu kez krikolar ve fişler asimetrik olarak şekillendirilir. Ancak bazen de anahtarlı olarak tasarlanırlar. Bir konektör sisteminin anahtarlı tasarlanmasının anlamı uçlardan bir tanesinin benzeri olmayan asimetrik bir şekilde takılmasına imkan veren bazı pim, tırnak ve yuva sistemine sahip olmasıdır.

Çift Bükümlü Konnektör

Kablolama işinde çalışan pek çok kişi özellikle çift bükümlü konektörü tercih eder. Bahse konu konektörler RJ tipi jak ve fişleri ile IBM tarafından kullanılan korumalı bükümlü çift kablolarla kullanılan hermafroditik konektörü içermektedir. Çift bükümlü konektörler paneller, delme blokları ve duvar plakaları ile birlikte kullanılır. Çift bükümlü kablo konektörü aynı zamanda IDC ya da yalıtım yer değiştirme konektörü olarak da adlandırılır.

Koaksiyel Kablo Konektörleri

Koaksiyel kablo konektörler televizyonda ya da video vb. ekipmanlar ile birlikte, evlerde sıklıkla kullanılan konektörlerdir. Farklı koaksiyel konektör türleri vardır. Bu türler şunlardır:

 • F Serisi Koaksiyel Konektörler
 • N Serisi Koaksiyel Konektörler
 • BNC Konektörler

Fiber Optik Kablo Konektörleri

Fiber optik kablo konektörleri, bakır temelli konektörlerden farklı olarak tasarlanmıştır. Bir fiber optik sistemde bağlantının erkek ucu, bakır tabanlı bir sistemde bulunan fişin tersine konektör olarak tanımlanır. Bağlantının dişi ucu bakır bazlı bir sistemdeki Jakın tersine yuva ya da adaptör olarak da adlandırılmaktadır.