İş Kazalarında Domino Etkisi Nedir?

182150543

İyi günler MalzemeBilimi.Net ailesi sizlere bu yazımda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerçekten bilinmesi gereken bir teoriden bahsedeceğim. Umarım bu yazımızda geçen basit ve sade teorik bilgiler öğrenilmekle kalmayıp uygulanır ve mevcut iş kazalarının önlenmesine vesile olur.

Haydi başlayalım.

“Planlanmayan ve beklenmeyen bir olay sonucunda gerçekleşen, işçiyi bedenen veyahut ruhen zarara uğratan olaylara iş kazası denir.” İşte bu cümle iş kazasının en genel tanımıdır.Bir çoğumuz gerek eğitim hayatımızdan, gerek çalışma yaşamımızdan ya da sosyal çevremizden iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilgiler edinmiş olabilir.

Her meslekte olduğu gibi özellikle mühendislik gibi teknik mesleklerde kişinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir.Sahip olduğumuz mesleğin uygulamalarında edindiğimiz bu teorik bilgileri pratiğe döktüğümüz zaman olabilecek iş kazalarını minimuma indirmiş oluruz.Taktir edersiniz ki bir canlının hayatı her şeyden daha önemlidir.

Geçmişten günümüzde insanlar, iş sağlığı ve güvenliği adına birçok çalışma ve teori geliştirmiştir. Bu şahıslardan biri de Travelers Insurance Company’nin bir çalışanı olan Herbert W. Hendricht’dir. Hendrich, ‘Domino Etkisi’ adlı teorinin temellerini 1920 sonlarında, 75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalışarak oluşturmuştur.

Hendrich, sanayi kazalarının %88’inin iş arkadaşı olan kişilerin güvenli olmayan hareketleri sonucu ortaya çıktığını, %10’unun güvenli olmayan koşullar sebebiyle oluştuğunu ve %2’sinin ise kaçınılmaz olduğunu söylemiştir.Sırf bu rapor incelemesiyle yapılan çalışmadan bile anlıyoruz ki %88 gibi büyük bir oran, sadece insan faktöründen meydana gelmiştir ve bunu engelleyecek yegane faktör eğitimdir.

Her ne kadar çağdaş çalışmalar yapılıp Hendrich’in teorisi kabul edilmesede,günümüzde birçok teorinin temelini Hendrich’in teorisi oluşturmaktadır.

Hendrich’e göre kaza zinciri yani domino etkisi şöyle gerçekleşmektedir.

  1. Kalıtsal ve sosyal çevre,
  2. Kişinin hatası,
  3. Güvensiz hareket ve koşullar,
  4. Kaza,
  5. Yaralanma.

Görüldüğü üzere peşpeşe birbirini takip eden bu maddeler kaza faktörünü meydana getirmektedir. Bu maddeler hassasiyete irdelenip,gerekli önlemler alınırsa ve bloke edilirse iş kazaları minimum seviyede olacaktır ve daha kontrollü ve sağlıklı çalışma ortamı elde edilecektir.

Ayrıca Hendrich’in sağlık ve güvenlik karar vericilerinin bilmesi gereken hususlar hakkında ‘Endüstriyel Güvenliğin Aksiyonları’ başlıklı ortaya koyduğu 10 bildiri vardır. Başka bir yazımızda bu 10 bildiriyi paylaşacağız. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili daha detaylı bilgiler vermek biz malzemebilimi.net ailesi için görev niteliğindedir.

Sağlıcakla ve esenlikle kalın…

Kaynak:

  • www.eforosgb.com
  • Brandsoftheworld.com (Görsel)