İş Güvenliğinde Kimyasal Tehlikeler ve Türleri

Kimyasal tehlikeler, iş güvenliği ve koruyucu iş elbiseleri açısından oldukça önemlidir. İş yerlerinde maruz kalınan kimyasal tehlikelerin türleri ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Korozif Maddeler: Asitler ve bazlar gibi maddeler, cilt ve gözlere zarar verebilir, yanıklara neden olabilir. Koruyucu elbiseler, eldivenler, gözlükler ve yüz siperlikleri bu tür maddelere karşı koruma sağlar.
 2. Zehirli Kimyasallar: Solunum yoluyla veya deri yoluyla vücuda girebilen zehirli maddeler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum maskeleri, geçirimsiz elbiseler ve eldivenler bu tehlikelerden korunmak için gereklidir.
 3. Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: Yanıcı sıvılar, gazlar ve tozlar, yangın ve patlama riski taşır. Alev geciktirici iş elbiseleri, bu tür tehlikelere karşı etkili bir koruma sağlar.
 4. Toksik Maddeler: Uzun süreli maruziyet sonucu sağlık üzerinde ciddi etkileri olabilen maddelerdir. Bu maddelerden korunmak için sızdırmaz koruyucu giysiler ve uygun solunum koruma ekipmanları kullanılmalıdır.
 5. Irritanlar ve Hassaslaştırıcılar: Cilt ve solunum yolu tahrişine neden olan kimyasallardır. Koruyucu giysiler, eldivenler ve yüz koruma ekipmanları bu tür maddelere karşı koruma sağlar.
 6. Kanserojen Maddeler: Kanser riski taşıyan kimyasallara karşı tam koruyucu giysiler ve uygun solunum koruma ekipmanları kullanılmalıdır.
 7. Mutajen Maddeler: Genetik değişikliklere yol açabilen kimyasallar. Sıkı koruyucu giysiler ve yüz maskeleri bu tehlikelere karşı koruma sağlamak için gereklidir.
 8. Asfiksiyanlar: Oksijeni azaltan veya değiştiren gazlar. İş yerlerinde uygun havalandırma ve solunum koruma ekipmanları bu tehlikelerden korunmak için önemlidir.
 9. Fiziksel Tehlikeler: Kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan yüksek sıcaklık, basınç gibi durumlar. Bu tür tehlikelere karşı koruma için özel tasarlanmış giysiler ve ekipmanlar kullanılmalıdır.

Bu tehlikelerin her biri için, iş yerindeki risk değerlendirmelerine ve yerel yasal standartlara uygun olarak uygun koruyucu ekipman ve giysilerin seçilmesi ve kullanılması hayati önem taşır. Bu, çalışanların sağlığını korumanın yanı sıra iş güvenliği standartlarını karşılamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için de gereklidir.

Kimyasal İşlerde Kullanılan Koruyucu İş Elbiseleri

Kimyasal İşlerde Kullanılan Koruyucu İş Elbiseleri, kimyasallara karşı koruma sağlayan çeşitli türler bulunmaktadır. Bu elbiseler, çalışanları kimyasal sıçramalar, dökülmeler, toksik buharlar ve diğer tehlikeli maddelere karşı korumak için tasarlanmıştır. İşte bazı yaygın örnekler:

 1. Kimyasal Koruyucu Tulumlar: Bu tulumlar, vücudu baştan aşağıya kapatarak kimyasallara karşı tam koruma sağlar. Genellikle sıvı ve gaz geçirmez malzemelerden yapılırlar.
 2. Asit ve Alkaliye Dayanıklı Önlükler: Kimyasal işlemler sırasında asit ve alkali dökülmelerine karşı koruma sağlarlar.
 3. Koruyucu Eldivenler: Elleri korumak için çeşitli malzemelerden (örneğin nitril, lateks, neopren) yapılmış eldivenlerdir. Kimyasalların ciltle temasını önlerler.
 4. Gaz Geçirmez Giysiler: Tehlikeli gazların ve buharların deriye veya solunum yollarına ulaşmasını engeller.
 5. Kimyasal Geçirmez Botlar ve Ayakkabılar: Ayakları ve bacakların alt kısımlarını koruyan, kimyasal sıvılara dayanıklı özel ayakkabılardır.
 6. Yüz ve Göz Koruma Ekipmanları: Gözlükler, yüz siperleri ve tam yüz maskeleri, yüzü ve gözleri kimyasal sıçramalara karşı korur.
 7. Solunum Koruyucular: Gaz maskeleri ve hava temizleyici solunum cihazları, tehlikeli buharlardan ve gazlardan korunmayı sağlar.
 8. Kimyasal Geçirmez Başlık ve Kapüşonlar: Baş ve boyun bölgesini kimyasal sıçramalara karşı korur.
 9. Kimyasal Geçirmez Özel Ceketler ve Pantolonlar: Daha hafif koruma ihtiyacı olan durumlar için kullanılır ve genellikle kimyasal geçirmez özelliklere sahiptirler.
 10. Tek Kullanımlık Koruyucu Giysiler: Kontamine olmuş alanlarda kullanılıp atılan, genellikle daha hafif ve esnek malzemeden yapılan koruyucu giysilerdir.

Bu koruyucu ekipmanların seçimi, çalışma ortamının tehlike düzeyine, kullanılan kimyasalların türüne ve maruz kalma süresine göre yapılmalıdır. Her durumda, uygun koruyucu ekipmanın seçimi ve kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.