Hidrokarbon Nedir? Türleri Nelerdir?

Hidrokarbon, yalnızca hidrojen ve karbon (CxHy) atomlarından meydana gelen kimyasal bileşiklere verilen genel isimdir. Örnek olarak metan gazı bir karbon ve dört hidrojen atomundan meydana gelen bir hidrokarbondur.

Birçok çeşitte hidrokarbon türü bulunmaktadır. Çok sayıda üyesi endüstriyel olarak önem arz etmektedir. Mesela metan gazı doğal gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi asetilen, benzen ve naftalin de birer hidrokarbon bileşiğidir. Hidrokarbon bileşikleri teorik olarak da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin çok sayıdaki sınıfın sistematik olarak isimlendirilmesinde hidrokarbonların isimlendirilmesi esastır.

Hidrokarbon Türleri

Hidrokarbonlar yapılarına göre aromatik, alifatik ve alisiklik bileşikleri olarak sınıflandırılırlar. Alisiklik ve alifatik bileşikler ise doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılır. Doymamış hidrokarbonlar, karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır. Doymuş hidrokarbonlar ise mümkün olan en çok hidrojen içerir ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin oluşturduğu tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu dallanmış ya da düz karbon zincirlerinden oluşmuştur.