“GelSight” sensörü, robotların elleriyle görmesini sağlıyor!

Dokunma Hissi ve Robotlar

8 yıl önce, Ted Adelson’un MIT’de bulunan yapay zeka labaratuarında çalışan araştırma grubu, yeni bir teknoloji geliştirdi. Buna “GelSight” adını verdiler. Mekanik elin dokunduğu fiziksel alanın 3D haritasını veritabanında oluşturuyor. Böylece gerçekte cisim ne olduğunu tahmin edebiliyor.

Robotik kolların ciddi oranda hissiyat ve beceri yeteneği verilmesi yapay zekanın gelişimi açısından büyük bir adımdır. Araştırmacılar, bu çalışmayı 2 sayfa ile 2017 temmuz ayında “International Conference on Robotic and  Automation” platformunda sundular.

“GelSight” nedir?

İlk sayfada, Adelson’ın araştırma grubu, GelSight sensörlerinin topladığı bilgileri nasıl  yapay zekaya aktararak nesnenin yüzeyini algıladığını anlatıyor. Diğer sayfasında ise, robotik elin çalışma mekanizmasından bahsetmektedir.

“GelSight” sensörleri dış katmanı şeffaf kauçuktan oluşur. Yüzeyi metalik boya ile kaplanmıştır. Boya kaplı yüzü başka bir nesneye bastırıldığında o nesnenin şeklini alabilir. Dolayısıyla bilgisayarın görme algoritmaları için büyük kolaylık sağlar. Kauçuk bloğun karşısına ise üç renkli ışık ve tek bir kamera monte edilmiştir.

Adelson, ” Sistemin farklı açılardaki renkli ışıklara ve yansıtıcı malzemelere sahip olması, bilgisayarın renklere bakarak, nesnenin 3 boyutlu şeklini rahatça algılamasını sağlıyor” diye açıklıyor.

Yapay zeka ile şekillendirmiş özerk robotlar, objelerin yumuşaklık veya sertlik seviyelerine göre kavrama yeteneklerinin yanı sıra farklı yüzeylere bırakıldıklarında hareketlerini yüzeye göre planlayıp nasıl davranış gösterecekleri açısından da incelenmiştir. Ayrıca dokunsal algılama, benzer görünen nesneleri ayırt etme konusunda da robotlara yardımcı olabilir.

Son olarak, verileri otomatik olarak temas kalıplarından alıp, kolerasyonları araştıran bir sinir ağı oluşturuldu. Ortaya çıkan sistem, alınan video görüntülerini “input” olarak algılayıp, çok yüksek doğrulukta sertlik skorları üretmektedir. Ayrıca insanların meyve ve sebzeleri palbe ettiği ve sertlik derecesine göre sıraladığı bir dizi gayri resmi deneylerde gerçekleştirilmiştir. Her durumda, “GelSight” donanımlı robotlar, insanlarla aynı sıralamayı aldıkları yönünde bilgiler de vardır.

Kaynakça

http://news.mit.edu/2017/gelsight-robots-sense-touch-0605