Enigma makinesi nedir? Çalışma prensibi ve elektrik akış şeması nasıldır?

open-lid-1000

Enigma,alman mühendis  Arthur Scherbius tarafından I. Dünya Savaşı’nın sonunda icat edilen elektro-mekanik bir şifreli haberleşme makinesidir. Bir çok farklı enigma üretilmiştir. 1920’lerden önceki modeller ticari amaçlarla kullanılırken, daha sonra bu makineler birçok ülkenin askeri ve devlet hizmetleri tarafından kabul görmüştür.Özellikle de II. Dünya Savaşı öncesi ve esnasındaki Nazi Almanyası tarafından. Mevcut enigma modelleri arasında Alman askeri modeller, en karmaşık şifreleme sistemlerine sahip olanlardır.

1932 Kasımı sıralarında, Polonya Şifreleme Bürosu’ndan Marian Rejewski permütasyon kullanarak Alman enigma makinesinin askeri mesajlarını çözmeye çalışmıştır.Fakat makinenin şifreleme yöntemini bilmediğinden bu sonuçlar ile asıl mesajlara ulaşılamamıştır.

Daha sonra Fransızlar, Almanların kullandığı bazı günlük konuşma trafiğine ait şifrelere erişebilmiş ve bunları Polonyalılarla paylaşmışlardır. Burada amaç, makinenin şifreleme yapan rotorlarının çalışma prensibini öğrenmektir. Sonuç olarak Polonyalılar bir süre sonra kendi enigma makinelerini yapabilecek hale gelmişlerdir.

Zamanla Almanlar makinelerini geliştirirlerken Polonyalılar da yeni çözücü teknikler ile şifre kırmaya devam etmişlerdir. 1938de Almanların makinelerine yeni rotorlar eklemesi sonucu Polonyalılar maddi kaynak bulamadıklarından mücadeleye devam edememişlerdir. Ama yaptıkları çalışmaları ve bilgi birikimlerini Fransızlar ve İngilizlerle paylaşarak, özellikle İngilizlerin savaş esnasında bir çok şifreli mesajı çözmelerine ön ayak olmuşlardır.

Buradan da görebiliyoruz ki, ”The İmitation Game” filminde de işlenen matematikçi Alan Turing’in yaptığı çalışmaların temelleri, Polonyalıların bu mücadelesine dayanmaktadır.

Çalışma Prensibi

Enigma bazı elektro-mekanik bileşenlerden oluşan bir makinedir. Mekanik parçalar bir tür elektriksel döngü içerisinde çalışır. Bir harf girdiğinizde, harf rotorlar üzerinden izlediği elektriksel yol ile başka bir harf olarak çıkar ve böylece şifreleme yapılmış olur.Girdinin hangi harf olarak çıktığı klavye üzerinde yanan lambalar ile görülebilmektedir.Her harf girişinden sonra rotorlardan biri ve ya birkaçı dönerek yolu değiştirir ve böylece şifreleme tarzı da değişmiş olur.

Örneğin ilk olarak “n” harfi girdiğinizde bu harf “c” olarak şifreleniyor ise,ikinci “n” harfi girişinizde “b” olarak şifrelenebilir.

Rotorlar

Rotorlar bir enigma makinesinin en önemli bileşenleridir.Her rotor yaklaşık 10 cm çapında,kauçuk ya da bakalitten yapılmış disklerdir. Disk yüzeyinde elektrik yolu olarak kullanılan pimler bulunur. (26 harf için 26 pim). Yan yana dizilen rotorlar pimler üzerinden elektrik akımını iletirler iken, harf girişi yapıldıkça dönerek şifreleme yolunu da değiştirmiş olurlar.

 

        
 

Kaynak

https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine