Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Günümüz enerji tüketimine bağlı olarak yeni kanunlarla düzenlenmiş bir belge olmakla birlikte hem yeni hem de mevcut binalar için yıl içerisinde kullanılan tüm enerjileri (ısıtma, soğutma vb.) göstermektedir. Başka bir deyişle binaların yıllık m2 başına tükettikleri kW cinsinden enerjiyi ifade etmektedir. Tüm bunlara bağlı olarakta binanın enerji performans sınıfını göstermektedir. Günümüzde 50 m2 ve üzerindeki tüm yapılarda enerji kimlik belgesi alınması zorunlu duruma getirilmiştir. Bu belgelerde enerji tüketimi A harfinden G harfine kadar bir sınıflandırma ile yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre A harfi en verimli sınıfı, G harfi ise en düşük verimli sınıfı ifade etmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan konutların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde planlanmalı, inşa edilmeli ve C sınıfından düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı verilmemektedir. Mevcut binalar halihazırdaki ısı izolasyonu, pencerelerin ısı izolasyonu, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma araçlarının verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Almak

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından ve bu bakanlık tarafından geliştirilen BEP-TR yazılımı üzerinden düzenlenmektedir. Mevcut binanın gerekli şartları taşıdığına dair bilgiler doğrultusunda belge yetkili kurumlar tarafından alınabilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi Başvurusunda Gerekli Evraklar Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Aydınlatma ve Isı Yalıtım Projeleri eksiksiz bulunmak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesinde Neler Bulunur

1. Bina Genel Bilgiler

Bina genel bilgileri ile ilgili kısımda; kullanım alanı (m2), amacı, ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kW/yıl), yapım yılı hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır.

2. Binanın Resmi

Binanın tamamına ait bir resim ya da model resmin bulunması gereken kısım olmaktadır.

3.Enerji Tüketim Sınıfları

 • A Enerji Sınıfı: Enerji tüketiminin minimum olduğu sınıflandırmadır. Ülkemizde A sınıfı enerji belgesine sahip olan yapı sayısı oldukça azdır ve bu sınıf, yenilenebilir enerji kaynaklarını; güneş, rüzgâr veya toprak enerjisini maksimum kullanarak doğa dostu bir politika benimsemektedir.
 • B Enerji Sınıfı: Olması gereken standartların üzerinde bir enerji verimliliği sağlandığı binalar B sınıfında yer alır. A ve B sınıfı binalar oldukça azdır, çünkü olması gerekenden daha iyi bir sistemleri mevcuttur.
 • C Enerji Sınıfı: C enerji sınıfı kimlik belgesi için gerekli tüm standartların taşındığı bir sınıflandırmadır.
 • D Enerji Sınıfı: Tüm standartları taşımasa da ortalamanın üstünde bir verimlilik sağlamaktadır.
 • E Enerji Sınıfı: Ortalama bir değer olan E sınıfı için de belge düzenlenebilir ve kötü bir sonuç olarak sayılmamaktadır.
 • F Enerji Sınıfı: F sınıfı da birçok yapıda bulunan ve düşük verimliliğe sahip olan sistemlerdir.
 • G Enerji Sınıfı: En düşük verimliğe sahip sınıftır. G sınıfından düşük verimlilik sağlayan yapılara enerji kimlik belgesi verilmemektedir.

4. CO2 Salınımına Ait Sınıflar

Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılarak ve elde edilen orana göre binanın enerji sınıfı A’dan G’ ye kadar sınıflandırılmaktadır.

5.Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı

Binanın enerji ihtiyacını; rüzgâr, güneş veya toprak gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen toplam enerjinin % olarak dilimlenmiş pasta grafiği ile gösterilen kısım yer almaktadır.

6. Toplam Enerji Tüketim Miktarı ve Sınıfı

Binanın toplam ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma enerjisi tüketim verileri nihai ve birincil olmak üzere; kW ‘den yıl bazlı ve kullanım alanı başına kW/m2 biriminde hesaplanarak A ile G arası sınıflandırılmaları yapılmaktadır.

7. Açıklamalar

Binaya ait ya da binanın ölçümlerini yapan firmanın belirtmek istediği bilgileri içermekte ve son olarak belgenin en alt kısmında bina ile ilgilenen yetkili kişi ya da firmanın bilgileri yer almaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Yapıları Kapsar

 • Konutlar,
 • Ofisler,
 • Eğitim Binaları,
 • Sağlık Binaları,
 • Oteller, Alışveriş ve Ticaret Merkezlerini kapsamaktadır

Muaf Tutulacak Yapılar

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 • Toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar
 • Seralar, atölyeler
 • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 • Belediye sınırları dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1000 metrekareden az olan binalar