Endüstriyel IOT

Nesnelerin interneti (IoT) birçok alanda kullanılabilen, öne çıkan ve yenilikçi bir teknolojidir. Endüstriyel IoT, sensör ağlarını ve akıllı cihazlarını üretim hattına yerleştirir,data toplama ve analiz yapma üzerine yapay zeka teknolojisinden yararlanır. Endüstriyel IoT, üretim ve enerji alanlarında görüntüleme ve yönetim sistemlerinin birbirine bağlı sensörler ve cihazlar tarafından sağlandığı,yüksek endüstriyel verim sağlayan bir teknolojidir.

Endüstriyel IOT Teknolojisine Genel Bakış

Endüstriyel IoT,etkinliğini sürdürebilmek için birçok yenilikçi teknolojiden yararlanır. Bu teknolojilerin en çok bilinenleri, siber güvenlik altyapısı, bulut tabanlı yazılımlar, mobil teknolojiler, 3D yazıcılar, robotik bilimi, data işleme yazılımları ve nesnelerin interneti teknolojisidir. Endüstriyel IoT’in işlem sürecinde en önemli teknolojiler şu şekilde sıralanabilir:

  • CPS adı verilen siber güvenlik sistemleri,IoT ve özellikle endüstriyel IoT teknolojileri açısından oldukça önemlidir. Fiziksel cihazların ağa bağlanmasını, dinamik koşullar içinde sağlar ve cihazlar arası bağlantı için güvenlilik şartlarını yerine getirir.
  • Bulut tabanlı yazılımlar, sistemin devamlılığı için gerekli olan dosyaları ve bilgi akışını en güvenli ve hızlı şekilde depolamak ile görevlidir. Bu doğrultuda lokal depolama alanları yerine bulut tabanlı yazılımları kullanarak dosyaları depolar.
  • Data analizi, endüstriyel IoT bünyesinde var olan verilerin işlenmesi ve sisteme tarafından kullanılmasını sağlayan teknolojidir.
  • Yapay zekâ ve makine öğrenimi, endüstriyel IoT için diğer önemli teknolojilerdendir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, IoT sürecinde daha doğru sonuçların hızlı şekilde alınabilmesini ve sistem gereksinimleri hakkında önceden bilgi edinilmesini sağlar.

Endüstriyel IoT Uygulama Avantajları

 Endüstriyel IoT,endüstriyel süreçlerin yönetiminde ve iyileştirilmesi amacıyla sunduğu yüksek verimlilik nedeni ile birçok endüstri tarafından tercih edilmektedir.Endüstriyel IoT teknolojilerinin tercih edilmesinin en önemli sebebi üretim maliyetlerinde iyileştirmeyi ve verimisağlamasıdır. Yapılan analizlere göre endüstriyel IoT kullanmak, planlanmış bakım hizmetlerine kıyasla sistemin %12 tasarruf etmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca yine benzer analizlere göre toplam maliyette %30’a varan değerlerde azalma sağlamakta ve arızaların%70’ini engellemeyi kolaylaştırmaktadır.

Tüm bu verim artışı desteği ile endüstriyel IoT, endüstriyel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır.2030 senesine kadar endüstriyel tüm sistemlerin, endüstriyel IoT ile entegre olması beklemektedir ve bu durum endüstri ürünlerinin verimi açısından oldukça önem arz etmektedir.