Endüstri 4.0

E 4

Endüstrinin ilk adımları atalarımızın yaptığı işin bir kısmını mekanize eden ilk makinelerle birlikte geldi geldi. İkinci sırada elektrik, montaj hattı ve seri üretimin doğuşu vardı. Sanayinin üçüncü dönemi, bilgisayarların ortaya çıkışı ve otomasyon başlangıcı ile ortaya çıktı, robotlar ve makineler bu montaj hatlarındaki insan işçilerinin, yani kurumdaki mavi yakaların yerini almaya başladı.

Bilgisayar sistemlerine uzaktan bağlanan, insan operatörlerinden çok az girdi ile öğrenip kontrol edebilen makine öğrenme algoritmaları ile donatılmış olan robotlarla, bilgisayarlar ve otomasyonun tamamen yeni bir şekilde bir araya geleceği Endüstri 4.0’a giriyoruz.

Endüstri Devrimleri

Endüstri 4.0 , siber-fiziksel sistemlerin fabrikanın fiziksel süreçlerini izlediği ve merkeziyetçi olmayan kararlar aldığı “akıllı fabrika” olarak adlandırılan bir avantaj sunuyor.Fiziksel sistemler nesnelerin interneti(IoT) haline gelir, hem kablosuz olarak hem de insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurar ve işbirliği yapar.

Endüstri 4.0 olarak değerlendirilecek bir fabrika ya da sistem için aşağıdakiler içerilmelidir:

  • Birlikte Çalışabilirlik – Birbirine bağlanan ve birbirleriyle iletişim kuran makineler, cihazlar, sensörler ve insanlar.
  • Bilgi Şeffaflığı – Sistemler bilgiyi bağlamlaştırmak için sensör verileri aracılığıyla fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur.
  • Tekniksel Yardım – Sistemlerin karar vermede ve sorunları çözmede insanları destekleyebilme yeteneği ve insanlar için çok zor veya güvensiz görevleri insanlara yardımcı olma özelliği.
  • Ademi merkeziyetçi karar verme – Siber-fiziki sistemlerin kendi başlarına basit kararlar alabilmeleri ve olabildiğince özerk olmaları.

 

Fakat büyük bir değişimin olduğu gibi, Endüstri 4.0 modelinin benimsenmesinde bazı zorluklar vardır:

  • Yeni sistemlerin entegrasyonu ve bu sistemlere daha fazla erişim ile birlikte veri güvenliği sorunları büyük ölçüde artıyor. Ek olarak, tescilli üretim bilgisi bir BT (Bilgi Teknolojileri) güvenlik problemi haline gelebilir.
  • Başarılı bir siber-fiziksel iletişim için, elde edilmesi ve sürdürülmesi zor olabilecek yüksek güvenilirlik ve istikrar gereklidir.
  • Daha az insan gözetimiyle üretim sürecinin bütünlüğünün muhafaza edilmesi bir engel oluşturabilir.
  • Yeni otomasyonlara başlandığında yüksek ücret alan insanların işini kaybetmesi her zaman endişe kaynağıdır.
  • Ve pahalı üretim kesintilerine neden olabilecek teknik problemler de endişe kaynağı sayılabilir.

Bunlara ek olarak, bu sistemleri yaratmak ve uygulamak için sistematik bir deneyim ve insan gücüne ihtiyaç var,ayrıca paydaşların ve yatırımcıların yeni teknolojilere ağırlıklı yatırım yapmamaları konusundaki genel bir isteksizlikten söz etmiyorum bile.

Fakat Endüstri 4.0 modelinin faydaları birçok üretim tesisi için endişeleri aşabilir. Çok tehlikeli çalışma ortamlarında, insan çalışanlarının sağlığı ve güvenliği önemli ölçüde iyileştirilebilir. Tedarik zincirleri, üretim ve teslimat sürecinin her aşamasında veri olduğunda daha kolay kontrol edilebilir. Bilgisayar kontrolü çok daha güvenilir ve tutarlı üretkenlik ve çıktı üretebilir. Ve birçok işletme için elde edilen sonuçlar, gelirler, pazar payı ve kazançlar artırabilir.

Raporlar, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarların Endüstri 4.0 uygulamalarından muazzam fayda sağladığını ve Ohio Cincinnati kentinin kendisini imalat sanayiinde yatırım ve yeniliği teşvik edecek bir “Endüstri 4.0 gösteri Şehri” ilan etti.

VİDEOLAR

Bu konuda ION Academy kurucusu Türkiye için önemli biri olan Ali Rıza ERSOY Endüstri 4.0 için şöyle bahsediyor: