Ekstrüzyon Pres Tipleri

Ekstrüzyon presleri, direkt, indirekt ve double action olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. Bu yazıda, bu kategorilerin özelliklerini ve avantajlarını kısaca değinmeliyiz;

Direkt Ekstrüzyon Presi

Direkt ekstrüzyon presi, en yaygın kullanılan ekstrüzyon presi türüdür. Bu preste, ısıtılmış metal kütük, presin bir ucundan yerleştirilir ve diğer ucundaki kalıba doğru yüksek basınçlı bir tokmak tarafından itilir. Metal kütük, kalıbın şeklini alarak uzun bir profil halinde çıkar. Direkt ekstrüzyon presinin avantajları şunlardır:

 • Basit ve ucuz bir tasarıma sahiptir.
 • Kalıp değişimi kolay ve hızlıdır.
 • Metal kütükten maksimum verim alınabilir.
 • Çeşitli metal alaşımları için uygundur.

Direkt ekstrüzyon presinin dezavantajları ise şunlardır:

 • Presleme sırasında metal kütük ve kalıp arasında yüksek sürtünme oluşur. Bu da pres basıncını, enerji tüketimini ve aşınmayı artırır.
 • Metal kütük ve kalıp arasında yağlama maddesi kullanılması gerekir. Bu da metal yüzeyinde kirlilik ve kalite sorunlarına yol açabilir.
 • Metal kütük ve kalıp arasındaki sıcaklık farkı, metalin akışkanlığını ve homojenliğini etkileyebilir.

İndirekt Ekstrüzyon Presi

İndirekt ekstrüzyon presi, direkt ekstrüzyon presinin tersi bir işlem gerçekleştirir. Bu preste, metal kütük sabit kalırken, kalıp hareket eder. Kalıp, metal kütüğün içine doğru ilerleyerek, metalin kalıbın şeklini almasını sağlar. Indirekt ekstrüzyon presinin avantajları şunlardır:

 • Presleme sırasında metal kütük ve kalıp arasında sürtünme oluşmaz. Bu da pres basıncını, enerji tüketimini ve aşınmayı azaltır.
 • Metal kütük ve kalıp arasında yağlama maddesi kullanılmasına gerek yoktur. Bu da metal yüzeyinde daha temiz ve kaliteli bir sonuç verir.
 • Metal kütük ve kalıp arasındaki sıcaklık farkı, metalin akışkanlığını ve homojenliğini artırır.

İndirekt ekstrüzyon presinin dezavantajları ise şunlardır:

 • Karmaşık ve pahalı bir tasarıma sahiptir.
 • Kalıp değişimi zor ve zaman alıcıdır.
 • Metal kütükten minimum verim alınabilir.
 • Sadece bazı metal alaşımları için uygundur.

Double Action ( Çift Hareketli) Ekstrüzyon Presi

Double action ekstrüzyon presi, hem direkt hem de indirekt ekstrüzyon presinin özelliklerini birleştiren bir pres türüdür. Bu presde, metal kütük hem mandrel hem de kalıp tarafından eş zamanlı olarak itilir. Böylece, metal kütük daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde kalıptan geçer. Double action ekstrüzyon presinin avantajları şunlardır:

 • Presleme sırasında metal kütük ve kalıp arasındaki sürtünme ve sıcaklık farkı en aza indirilir. Bu da pres basıncını, enerji tüketimini, aşınmayı ve metalin akışkanlığını ve homojenliğini optimize eder.
 • Metal kütük ve kalıp arasında yağlama maddesi kullanılmasına gerek yoktur veya çok az kullanılır. Bu da metal yüzeyinde daha temiz ve kaliteli bir sonuç verir.
 • Metal kütükten orta düzeyde verim alınabilir.
 • Çeşitli alüminyum alaşımları ve bakır için uygundur.

Double action ekstrüzyon presinin dezavantajları ise şunlardır:

 • Çok karmaşık ve çok pahalı bir tasarıma sahiptir.
 • Kalıp değişimi zor ve zaman alıcıdır.
 • Presleme hızı ve uzunluğu sınırlıdır.

Bazı kaynaklarda hidrostatik, darbeli türler de açıklanmaktadır.