Dünyaca Ünlü İnsanların Mühendislik Hakkında Yorumları

Dünyada mühendislik hakkında yorumda bulunan, mühendislik hakkında öneriler de bulunan milyonlarca insan bulunmaktadır. Her insanın sadece mühendislik alanı değil her alanda bir takım fikirleri bulunmaktadır. Dünyaca ünlü insanların mühendislik hakkında yorumları ve bakış açılarını bu yazımızda toplamaya çalıştık.

Kraliçe Elizabeth

Mühendislik bilimi kullanarak yaratıcı ve pratik çözümler bulmak ile ilgilidir. Bu çok onurlu bir meslektir.

İnsanların amansız hastalıklarına çare bulmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla uğraş vermek gerçekten saygı duyulacak bir şey. İnsanlığın geldiği bu noktada mühendis beyinlerin verdiği katkıyı düşünürsek en onurlu ve asil mesleklerden biri mühendislik demek hiç de yanlış olmayacaktır.

Henry Petroski

Bilim düşünmek, mühendislik ise yapmaktır.

Bilimle mühendislik arasındaki fark çok incedir. Bilim gerçekleri ortaya çıkarmak, gerçeğe ulaşmak için bilinen yanlışları düzeltmektedir. Mühendislik ise harekete geçmektedir. Ortaya çıkarılan gerçekleri ve bulguları kullanılabilir hale getirmek bilimin de aynı zamanda önemini arttırmaktadır.

Steve Jobs

Tasarım sadece neye benzediği ve nasıl hissettirdiği ile alakalı değildir. Tasarım nasıl çalıştığıyla alakalıdır.

Steve Jobs ortaya çıkarılan yeni bir ürünün ve ürün tasarımının neye benzediğinin aslında pek önemli olmadığını vurgulamaktadır. Yeni bir şey tasarlarken ürünün nasıl gözüktüğünden ziyade nasıl daha kolay kullanılabilir olduğunun vurgulanması gerektiğinin altını çizmektedir. Mühendisler için güzel tasarımdan daha önemli olan şey üretimin kullanıcı dostu olması ve kolay kullanılabilir olmasıdır.

Albert Einstein

Sorunlarımızı onları yaratırken kullandığımız aynı düşüncelerle çözemeyiz.

Yeni ve yenilikçi bir fikre sahibi olma süreci, bu fikri uygulanabilir ve kullanılabilir bir ürüne dönüştürmekten çok farklıdır. Yapabileceklerimizin farkında olmak ve sorunlarımı çözebilmek adına aykırı düşünmek sorun çözebilmek adına önemlidir. Yenilikçi çözümler bulabilmek için mühendis beyinlerin olduğundan daha farklı düşünmesi gerekmektedir.

George Box

Bütün modeller yanlıştır ancak bazıları faydalıdır.

Bir sürecin veya bileşenin basitleştirilmiş bir modelinin, mükemmel bir temsil olmasa bile yararlı bilgiler ve yararlı bir iç görü sağlayabileceği fikri aşikardır. Elde edilen üretimler ve tasarımlar tamamen istenilen nitelikte veya tamamen sorun çözücü boyutta olmayabilir. Ancak kendi başlarına probleme vurgu yapabilmeleri de sorunu çözemeseler bile önemlidir. Mühendis olarak, neyin önemli olduğuna odaklanmak için laf kalabalığının ve yabancı bilgilerin ötesine bakmaya çalışmaktayız.

Voltaire

Mükemmellik iyiliğin düşmanıdır.

Bu düşünce, bir ürünü veya tasarımı iyi hale getirmek için yeterli miktarda yapmayı öğütlemektedir. Ürünü tamamlamadan önce mükemmelleştirmeye çalışmak o zaman zarfında ürünün vereceği faydanın önüne geçmektedir.

Charles Rush

Test ekipmanlarınız size yalan söylüyor ve nasıl olduğunu anlamak sizin işiniz.

Bu söz mühendisler için biraz şüpheci olmayı öğütlemektedir. Mühendisler kendi icat ettikleri veya diğer mühendislerin icat ettikleri ekipmanları kullanmaktadır. Sadece ekipmanlar değil formüller, araştırmalar ve teoriler çeşitli mühendisler tarafından ortaya atılmaktadır. Teorilerin kesinliğinin yüksek ihtimalli olması onlara tamamen güvenmemiz anlamına gelmemektedir. Mühendislik için önemli olan her zaman şüpheci olmak ve mutlak doğruyu her zaman sorgulayabilmektir.

Anonim

Mühendisi vur, ürünü gönder.

Mühendisler, ürünü en iyi hale getirmek için daima bir tane daha iyileştirme yapmak ve bir tane daha düzeltme yapmak istemektedir. Ancak bu şekilde yaparak ürünü geliştirmeye devam edebilir ama asla tamamlayamayız. Bu söz ürünü bitirmek için mükemmelleştirmeyi beklememek gerektiğinden bahsetmektedir.

Kaynak

www.engineering.com