Döküm Simülasyon Yazılımları

Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi, insanlık tarihinin en eski üretim yöntemlerinden biri olan döküm yöntemini de geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Dünya genelinde döküm proses modellemesi yapabilen birçok simülasyon yazılımı ve bu yazılımların gelişmesine yardımcı olan dökümhane şirketleri mevcuttur. Globalleşen döküm piyasası ile ülkemizdeki döküm firmaları da müşterileri taleplerini karşılayabilmek adına hızla döküm simülasyon yazılımları edinmektedirler. Döküm simülasyon yazılımlarının ilk yatırım maliyeti olan lisans ücretleri yüksek olsa da, daha fazla kar elde etmek ve oluşabilecek döküm hatalarını ortadan kaldırmak isteyen dökümhane firmalarının yapması gereken bir yatırımdır. Döküm proseslerini ve de dökecekleri parçanın, kalıplama metodunu geliştirmek isteyen firmalar için doğru bir yazılım ile yaptıkları simülasyon yatırımı kısa sürede kara dönüşecektir. Dökümhaneler de kalıplamayı yapan çalışanlardan,  prosesi yürüten mühendise, kalite kontrol aşamasından üretimin hızına ve de parçanın müşteriye teslim süresini ciddi boyutlarda olumlu şekilde değiştirmektedir. Dünyada her geçen yıl piyasaya yeni döküm simülasyon yazılımları girmektedir. Acı gerçektir ki ülkemizde kendimize ait bir simülasyon yazılımı mevcut değildir. Döküm simülasyon programlarının doğru çalışabilmesi için kullanıldığı dökümhane şartlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Dökümhane şartlarına göre, kullandığımız döküm simülasyon programının ayarlanması gerekir. Birkaç örnek verecek olursak;

  • Döküm için kullanacağımız metal, simülasyon programının içerisinde bulunan malzeme kütüphanesinde ki malzeme ile aynı olmalıdır.
  • Kalıplama için kullanılan kum tipi simülasyon programına girilmelidir.
  • Kum sıkılığı ve metalin metalurjik kalitesi iyi bilinmelidir.
  • Döküm parçası üzerindeki elemanlar tanıtılmalıdır. (Soğutucu, filtre, exzotermik gömlekler vs..)
  • Döküm sıcaklığı gibi dökümhanede kullandığımız birçok parametre doğru olarak simülasyona girilmelidir.

Bire bir dökümhanede yaptığımız pahalı kalıplamaları simülasyon ile gerçekçi olarak hiçbir kalıplama maliyeti ödemeden bilgisayar ortamında hızlıca yapabilmekteyiz. Döküm simülasyon yazılımları sayesinde metalin kalıp içerisine girdiği andan itibaren, kalıp içerisindeki metalin katılaşması tamamlanıncaya kadar olan davranışı takip edilir.

SolidCast döküm simülasyon programı ile parça analizi

 

GGG50 malzemesinden üretilmiş otomotiv parçası

İlk olarak parçanın yolluksuz ve besleyicisiz olarak simülasyonu yapılır. Buradaki amaç parçada oluşabilecek çekinti bölgelerini tahmin ederek uygun besleyici ve yolluk tasarımının gerçekleştirilmesidir. Döküm parçamız SolidCast döküm simülasyon programına alınmadan önce .stl uzantısı ile alınır. Gerekli malzeme bilgileri girildikten sonra simülasyona geçilir.

SolidCast malzeme veri tabanı.

 

SolidCast dökme demir modülü.

 

Simülasyon programı ile döküm parçası üzerindeki çekinti oluşacak bölgelerin gösterimi.

 

Yolluk girişinde meydana gelen çekinti.

 

Simülasyon programı ile parçanın simülasyonu gerçekleştirildikten sonra kalıplama metodu tasarımı gerçekleştirilir. Simülasyon programının verdiği boyutta bir besleyici ile tasarım yapılmalıdır.