Doğalgaz Boru Hatlarına Ultrasonik Test Nasıl Yapılır?

ultrasonic testing

­

Ultrasonik Muayene nedir?

Ultrasonik Test (UT), muayene yapmak ve ölçüm yapmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını (genellikle 0,5 ila 15 MegaHertz aralığında) kullanır.

Mühendislik uygulamalarında (kusur tespiti / değerlendirmesi, boyutsal ölçümler, malzeme karakterizasyonu, vb.) geniş kullanımının yanı sıra, tıbbi alanlarda da (sonografi, terapötik ultrason vb.) kullanılır.

Adından da anlaşılacağı gibi ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bu muayene türü yüzey altı hataları ve yüzeye yakın yerlerde oluşan malzeme hatalarının saptanmasına yardımcı olur.

Genel olarak, ultrasonik test, yansıyan dalgaların (darbe-yankı) veya iletilen dalgaların (iletim yoluyla) yakalanması üzerine kuruludur. İki türün her biri belirli uygulamalarda kullanılır, ancak genellikle tetkik edilen nesneye tek taraflı erişim gerektiren darbe yankı sistemleri doğal olarak daha kullanışlıdır.

Tahribatsız Muayenelerden biri olan Ultrasonik Muayene metalürji ve malzeme mühendisleri için büyük önem arz etmektedir.

Avantajları

 • Hem yüzey hem de yüzey altı süreksizliklere karşı duyarlıdır.
 • Operatörler veya yakınlardaki personel için tehlikeli değildir ve test edilen materyali etkilemez.
 • Kusur tespiti veya ölçümü için penetrasyon derinliği, diğer tahribatsız muayene yöntemlerinden daha üstündür.
 • Darbe-yankı tekniği kullanıldığında sadece tek taraflı erişim gereklidir.
 • Reflektör konumunu belirlemede ve boyutunu ve şeklini tahmin etmede oldukça doğrudur.
 • Ayrıntılı görüntüler otomatik olarak üretilebilir.
 • Kusur tespiti yanında kalınlık ölçümü yapılabilir.
 • Ekipmanları son derece taşınabilir veya yüksek derecede otomatikleştirilebilir.

Dezavantajları

 • Ultrason iletimi için yüzey erişilebilir olmalıdır.
 • Beceri ve eğitim, diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır.
 • Kaba, şekil düzensiz, çok küçük, son derece ince veya homojen olmayan materyallerin incelenmesi zordur.
 • Dökme demir ve diğer kaba taneli malzemeler, düşük ses iletimi ve yüksek sinyal gürültüsü nedeniyle incelenmek zordur.
 • Ses demetine paralel yönlendirilmiş doğrusal kusurlar fark edilmeyebilir.
 • Ekipman kalibrasyonu ve kusurların karakterizasyonu için referans standartlar gereklidir.

Bu videoda doğalgaz boru hatlarına kaynak işleminden sonra Ultrasonik Test uygulanıyor.

Sizler için Türkçe’ye çevirip birkaç rütuş yaptım umarım beğenirsiniz.

İyi Seyirler…