Bilim dünyasının en korkunç deneyi: Küçük Albert

Küçük Albert Deneyi, psikoloji alanında oldukça önemli bir araştırmadır. Bu deney, 20. yüzyılın başında John B. Watson tarafından gerçekleştirilmiştir ve çocukların korku tepkileri üzerine odaklanmaktadır. Deneyin amacı ve gelişimi, deneyde kullanılan yöntemler ve uyarıcılar, deneyin sonuçları, etkileri ve tartışmalar, bu deneyin önemi ve yansımaları gibi konular deneyin öne çıkan başlıkları arasında yer almaktadır. Bu makalede, Küçük Albert Deneyi’nin tüm bu detaylarını inceleyeceğiz.

Küçük Albert Deneyi Nedir?

Küçük Albert Deneyi, psikolog John B. Watson ve asistanı Rosalie Rayner tarafından 1920’lerde gerçekleştirilen önemli bir psikolojik deneydir. Bu deney, psikoloji literatüründe çocukların korku tepkilerini ve koşullanabilirliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Deney, 9 aylık Albert isimli bir bebek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney sürecinde, Albert’e çeşitli nesneler gösterilerek onun tepkileri kaydedilmiştir. Bu nesneler arasında beyaz bir laboratuvar fareleri, maske, saat ve diğer nesneler yer almaktadır.

Deneyin Amacı Ve Gelişimi Nasıldı?

Küçük Albert Deneyi, psikoloji alanında önemli bir deneydir. Bu deneyin amacı, Albert’in korku tepkisini bir nesneye bağlı hale getirerek bir şartlı korku tepkisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Deneyin gelişimi ise şu şekildedir: John B. Watson ve Rosalie Rayner tarafından 1920 yılında gerçekleştirilen bu deneyde, 11 aylık olan Albert isimli bir bebek kullanılmıştır. Deneyin ilk aşamasında, Albert nötr bir uyarıcı olan beyaz bir fare ile karşı karşıya getirilmiştir. Başlangıçta Albert fareye karşı herhangi bir tepki göstermemektedir.

Ancak deneyin ikinci aşamasında, fare ile birlikte çıkartılan yüksek bir ses, Albert’in korku tepkisini tetiklemiştir. Bu aşamada, fare ve yüksek ses birleştirilerek bir şartlı uyarıcı oluşturulmuştur. Sonuç olarak Albert, sadece fareyi gördüğünde değil, fare ile birlikte yüksek bir ses duyduğunda da korku tepkisi göstermeye başlamıştır.

 • Deneyin amacı, Albert’in korku tepkisini bir nesneye bağlı hale getirerek bir şartlı korku tepkisi oluşturmayı amaçlamaktadır.
 • John B. Watson ve Rosalie Rayner tarafından 1920 yılında gerçekleştirilen bu deneyde, 11 aylık olan Albert isimli bir bebek kullanılmıştır.
 • Deneyin ilk aşamasında, Albert nötr bir uyarıcı olan beyaz bir fare ile karşı karşıya getirilmiştir.
AşamaUyarıcılarSonuç
1Beyaz fareHerhangi bir tepki göstermedi
2Beyaz fare + Yüksek sesKorku tepkisi gösterdi

Küçük Albert Kimdir Ve Nasıl Seçildi?

Küçük Albert, 1920’lerde Sigmund Freud’un öğrencisi ve psikolog John Watson’ın liderliğinde gerçekleştirilen ünlü deneyde yer almış bir bebektir. Bu deney, Albert’in korku duygusunu nasıl öğrenebileceğini anlamak için gerçekleştirilmiştir. Albert, deney için seçilen bebekler arasında yer almıştır. Seçilme süreci, deneyin amacı ve gelişimi hakkında daha iyi bir anlayış kazandırmaktadır.

Deneyde yer almak üzere seçilen bebekler arasında Albert, deneyin hedeflerine uygun özelliklere sahip olduğu için seçilmiştir. Albert, sağlıklı bir bebek olmasının yanı sıra, laboratuvar ortamında rahat hissetmesi ve deneye uyum sağlaması gereken özelliklere sahipti. Deneyin liderleri, Albert’in ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda onu deneye katılmaya ikna etmişlerdir.

Albert’in seçilmesinin önemli bir nedeni de, deneyin sonucunda korku duygusunu nasıl öğrenmeye başladığını anlamak için deney grubunda yer alması gereken bebekler arasında olmasıydı. Deneyin liderleri, Albert’in davranışlarını ve tepkilerini yakından gözlemlemek için onu deney grubuna dahil ettiler. Bu şekilde, deneyin amaçlarına ulaşmak ve sonuçları analiz etmek için önemli veriler elde edildi.

Ne Tür Uyarıcılara Maruz Bırakıldı?

Küçük Albert Deneyi, psikoloji tarihinde önemli bir yere sahiptir. Deney, 1920’lerde John B. Watson ve asistanı Rosalie Rayner tarafından gerçekleştirildi. Deneyin amacı, insan davranışının koşullandırma yoluyla değiştirilebileceğini göstermektir. Bu deneyde, küçük Albert isimli bir bebek üzerinde çalışılmıştır.

Deneyin başlangıcında, Albert, herhangi bir korkusu olmayan normal bir çocuktu. Fakat deney sürecinde, Albert’a farklı uyarıcılara maruz bırakıldı. Bu uyarıcılardan biri olan beyaz bir tavşan, Albert için nötr bir uyarıcı olarak kullanıldı. Deneyin güdüleyici unsuru ise, Albert’un karşısına çıkan bu beyaz tavşanı görünce bir çıngırak sesinin duyulmasıydı.

Deneyin ilerleyen aşamalarında, Albert beyaz tavşanı gördüğünde çıngırak sesiyle birlikte korku ve üzüntü hissetmeye başladı. Bu durum, beyaz tavşanın artık bir korku uyarıcısı olduğunu gösteriyordu. Deney, Albert’un aynı tepkiyi beyaz bir tavşanın yanı sıra diğer nesneler ve hayvanlar karşısında da vermesini sağladı. Albert, daha önce korkmadığı nesneleri de artık korku uyarıcısı olarak algılıyordu.

Maruz Bırakılan UyarıcılarTepki
Beyaz TavşanKorku ve üzüntü hissi
Diğer Nesneler ve HayvanlarKorku ve üzüntü hissi
Çıngırak SesiKorku ve üzüntü hissi

Bu deney, insan davranışının koşullu tepkilerle şekillendirilebileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Albert’un deney sonucunda geliştirdiği korku tepkisi, psikoloji alanında çalışmaların ve araştırmaların temelini oluşturan koşullu tepkilerin nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlamıştır. Ancak deney etik açıdan da birçok tartışmaya yol açmıştır.

Küçük Albert Deneyinin Sonuçları Nelerdir?

Küçük Albert Deneyi, psikolojide yapılan en ünlü ve tartışmalı deneylerden biridir. Bu deney, 1920’lerde Amerikalı psikolog John B. Watson ve asistanı Rosalie Rayner tarafından gerçekleştirilmiştir. Deneyin amacı, bebek Albert’in korku tepkilerini klasik koşullanma yöntemiyle oluşturmak ve bu korkunun nasıl generalize olduğunu gözlemlemektir.

Deneyin gelişimi, Albert’in daha önce herhangi bir korku tepkisi göstermediği bir ortamda başlamıştır. Genellikle sevdiği bir beyaz fareye maruz bırakılırken, ani bir gürültü yapılıp Albert’in korkutulması sağlanmıştır. Bu şekilde beyaz fare ile gürültü arasında bir ilişki kurulmuş ve Albert, beyaz fareye her dokunduğunda korku tepkisi göstermeye başlamıştır.

 • Küçük Albert Deneyinin Sonuçları:
 • 1. Korku Generalizasyonu: Deneyin en önemli sonuçlarından biri, Albert’in beyaz fare dışında diğer beyaz ve peluş nesnelere de korku tepkisi göstermesiydi. Bu, korkunun generalize olduğunu ve bir nesnenin korkusunun diğer nesnelere de yayılabileceğini gösteren önemli bir bulgudur.
 • 2. Korku Sürekliliği: Deney sonrasında yapılan takip çalışmaları, Albert’in beyaz fareye karşı olan korku tepkisinin uzun süre devam ettiğini ortaya koymuştur. Bu da korkunun kalıcı olabileceğini ve çocukluk dönemindeki deneyimlerin ileriki yaşamı etkileyebileceğini gösteren bir sonuçtur.
 • 3. Etik Tartışmalar: Küçük Albert Deneyi, etik açıdan birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Deneyde Albert’in duygusal ve psikolojik sağlığına zarar verildiği düşünülmektedir. Bu nedenle deney, bugün psikolojik araştırmalarda etik kuralların uygulanmasının önemini vurgulayan bir örnek olarak ele alınmaktadır.

Tabii ki, Küçük Albert Deneyi’nin sonuçları sadece bu üç noktayla sınırlı değildir. Deneyin daha pek çok etkisi ve yansıması bulunmaktadır. Ancak, bu sonuçlar deneyin temel bulgularını ve deneyin psikolojiye olan önemini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Deneyin Etkileri ve Tartışmalar

Küçük Albert Deneyi, psikoloji tarihinde önemli bir yere sahip olan ve 1920’lerde gerçekleştirilen bir deneydir. Bu deneyde, korku tepkisi üzerine yapılan araştırmalar için önemli veriler sağlanmıştır. Deneyin etkileri ve beraberinde getirdiği tartışmalar da psikoloji camiasında uzun süre devam etmiştir.

Etkileri:

 • Korku Öğrenme: Küçük Albert Deneyi, korku tepkisinin öğrenilebileceğini gösteren önemli bir kanıt niteliğindedir. Deney, Albert’in, önceden korkmadığı beyaz bir laboratuvar faresine sürekli olarak şiddetli bir gürültü eşliğinde maruz bırakılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Albert, bu deney sonucunda fareyle ilişkilendirdiği korku tepkisini kazanmıştır. Bu durumda, deneyin etkisi, korku öğrenmesi üzerine yapılan sonraki araştırmalara büyük bir ilham kaynağı olmuştur.
 • Genelleme: Küçük Albert Deneyi, genelleme kavramı üzerine de önemli bulgular sunmuştur. Deneyde Albert, beyaz laboratuvar faresiyle korku tepkisi geliştirmesinin yanı sıra, beyaz tavşan, beyaz köpek, beyaz koltuk gibi nesnelere de korku tepkisi göstermiştir. Bu durum, korku tepkisinin belirli bir nesneye sınırlı kalmadığını ve benzer nesnelerde de genelleme yapabildiğini göstermiştir.

Tartışmalar:

Küçük Albert Deneyi, gerçekleştirildiği dönemde etik açıdan tartışmalara sebep olmuştur. Deneyin yapısı, Albert’in maruz bırakılmasına ve sonuçlarının incelenmesine ilişkin bazı eleştirilere neden olmuştur. Deneyin sonuçlarının ne kadar güvenilir olduğu konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar, deneyin sonuçlarının diğer faktörlerden etkilenebileceğini savunmuştur.

TartışmalarEtkileri
Küçük Albert Deneyi’nin etik boyutuKorku öğrenmesinin kanıtlanması
Deneyin sonuçlarının güvenilirliğiKorku tepkisinin genelleme yeteneği

Küçük Albert Deneyinin Önemi Ve Yansımaları

Ünlü psikolog John Watson tarafından gerçekleştirilen Küçük Albert Deneyi, psikoloji tarihinde önemli bir yere sahiptir. Deney, 1920’lerde yürütülmüş ve çocuk psikolojisi alanında büyük etkileri olmuştur. İşte Küçük Albert Deneyi’nin önemi ve yansımaları…

Küçük Albert Deneyi, temel olarak korku ve klasik koşullanma üzerine yapılan bir deneydir. Deneyde, 11 aylık bir bebek olan Albert’e beyaz bir fare gösterilirken aynı anda şiddetli bir ses çıkarılıyordu. Albert, bu deneyin sonucunda beyaz fareye karşı büyük bir korku geliştirdi. Ancak deney, sadece beyaz fare ile sınırlı kalmadı.

Deneyin sonuçlarına göre, Albert, beyaz faresinin yanı sıra farklı nesneler ve canlılara da karşı korku geliştirmeye başladı. Bu süreçte, kendisine sunulan nesneler arasında beyaz bir tavşan, bir mask, bir peluş hayvan ve hatta bir Noel Baba kostümü de vardı. Albert’in korkuları, deneyin etkilerini ve sonuçlarını daha da derinleştirdi.

 • Küçük Albert Deneyi’nin önemi şöyle sıralanabilir:
 1. Bilimsel Açıdan Önemi: Küçük Albert Deneyi, psikoloji alanında yapılan ilk sistemli korku koşullandırması deneyidir. Bu deney, klasik koşullanma teorisinin temelini oluşturarak, davranışçılık okulunun gelişmesine katkı sağlamıştır.
 2. Çocuk Psikolojisi Alanına Etkisi: Deney, çocukların korkularının nasıl geliştiği ve nasıl ortaya çıktığı konusunda önemli bilgi sağlamıştır. Çocukların çevresel uyaranlarla nasıl etkilenebildiği ve nasıl korku geliştirebildiği konusu üzerinde daha fazla araştırma yapılmasını sağlamıştır.
 3. Ahlaki Tartışmaların Odağı: Küçük Albert Deneyi, etik açıdan tartışmalara yol açmıştır. Deneyde Albert üzerinde psikolojik etkiler bırakıldığı düşünülerek, bugünün araştırma etik ilkeleri ışığında yeniden değerlendirilmesi gereken bir deneydir.
Deneyin SonuçlarıYansımaları
Albert, deney sonucunda beyaz fareye karşı korku geliştirdi.Küçük Albert Deneyi, çocuklarda korku ve fobilerin nasıl oluştuğunu incelemek için temel bir model haline gelmiştir.
Deneyin etkisi, beyaz fare ile sınırlı kalmadı ve Albert, farklı nesnelere karşı da korku geliştirdi.Bu deney, çocukların çevresel uyaranlardan etkilenebileceğini ve korkularını genelleyebileceğini gösteren önemli bir örnek olarak kullanılmıştır.