Beton Geri Dönüşümüne Odunsu Yaklaşım

Çok fazla sayıda kullanım alanı bulunan beton, bir binanın veya başka bir yapının kullanım ömrünün sona ermesi durumunda yıkılması söz konusu olduğunda sorunlu bir malzeme gibi görülür. Beton yapıların geri dönüşümü sırasında yapılara odun liflerinin eklenmesi, yıkılan binalar ve köprüler de dahil olmak üzere inşaat yapılarına, atık malzemelere dönüşürken yeni bir yaşam şansı verebilir.

Betonlar yıllar boyunca köprüler yapmak ve binalar yapmak için inşaat alanında kullanılmıştır. Üretim aşaması yüksek miktarda enerji kullanır ve çevreye oldukça fazla karbondioksit yayar. Beton üretimini çevreye verdiği zarar yüzünden daha çevreye duyarlı bir hale getirmenin de çalışmaları yapılmıştır. Betonun iki karışımdan meydana gelir, kum veya agrera ve bu malzemeleri bir arada tutan çimento. Bu malzemeler bir araya geldikten sonra dünyanın en sert malzemelerinden olan ve çeşitli kullanım alanı olan beton meydana gelir.

Çimento üretim ve beton yapımının ilk çevresel maliyetleri göz önüne alındığında atık betonun geri dönüşümü yöntemleri, yapıların dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği için uygulanacak planların önemli parçasıdır. Tokya Üniversitesi Endüstriyel Bilim Enstitüsü’ndeki ekip, atık beton ve ıskarta ahşabın uygun oranlarıyla, orijinal betonun sahip olduğundan daha üstün bir eğilme mukavemetine sahip yeni bir malzeme yapmanın mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Araştırmanın baş yazarlarından olan Li Liang, 6. Uluslararası Yapı Malzemeleri konferansında eski betondan elde edilen agreraların yeniden beton üretme işlemlerinde kullanılmasının çevreye duyarlı bir işlem olmadığının altını çizmiştir. Agreranın yeniden kullanımının yine çimento gerektireceği için bunun çevreci olmadığı fikri ortaya atılmaktadır. Bundan dolayı daha çevreci formüllerin bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

Odun Karışımından Beton Üretimi

Araştırmacılar yeni bir beton türü yapmak için odun karışım oranını, basıncını, sıcaklığını, presleme süresini ve su içeriğini ayarlayarak yöntemlerini optimize ettiler. Elde edilen yeni karışımın sertliği, ahşaptaki yüksek çapraz bağlı organik polimerlerden gelmektedir. Odun özü (lignin) ise betondaki boşlukları doldurur ve atık beton tozu ısıtıldığında bağlayıcı bir ajan olarak işlev görür.

Araştırma yazarlarından Yuyu Sakai, bulguların sadece atık beton ve atık ahşap depolarını azaltmakla kalmayacağını belirtmiştir. Bune ek olarak aynı zamanda iklim değişikliği konusunu ele almaya da yardımcı olan daha yeşil, daha ekonomik bir inşaat endüstrisine yönelik bir hareketi teşvik edebileceğini belirtmiştir. Elde ettikleri bu geri dönüştürülmüş yeni betonun çoğu betondan daha fazla bükülme mukavemeti gösterdiğini de belirtmiştir.

Yeni betonun en önemli özelliği ise biyolojik olarak parçalanabilir olmasıdır. Bu özelliği sayesinden daha çevreci bir yaklaşıma sahip olmuştur. Malzeme, yapının ömrü bittikten sonra kendine başka bir uygulanma alanı bulabilmektedir. Araştırma ekibi, yöntemlerinin diğer farklı uygulamaları için ahşaptan farklı olarak diğer bitkisel maddeler ile de geliştirilebileceğini belirtmiştir.

Kaynak

https://www.materialstoday.com/amorphous/news/woody-approach-to-recycling-concrete/