Bakır ve Mıknatısın Etkileşimi (Video)

Videoda mıknatıs-bakır etkileşimi Lenz Kanunu’na dayanmaktadır. Manyetizma ve elektrik yakından ilişkilidir. Bir mıknatıs, bakır veya diğer metallerle yakın hareket ettiğinde elektriksel girdap akımları oluşur. Bakır tüp aşağı düşer gibi girdap akımları mıknatısı itecektir. Bu itme karşısında onu yavaşlatır.