Avrupa Birliği yapay zeka önerisinde bulundu

Avrupa Birliği yapay zeka

Avrupa Birliği yapay zeka konusunda bir düzenlemeyi öneri olarak parlamentoya sundu. Bu öneri yapay zekada yeni bir dönemi başlatabilir.

Yapay zeka, gün geçtikçe gelişmeye devam eden ve büyüyen bir yapıya sahip. Dijital çağın gelişmesinde önemli bir rolü bulunan yapay zeka, insanlık için büyük faydalar sunuyor. 20. yüzyılda başlayan dijitalleşme, yapay zeka ve makine öğrenimini de beraberinde getirmişti. Şimdi bu kavram yasalara da girmeye başlayabilir. Avrupa Birliği bu konuda adımlar atmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği yapay zeka düzenlemesi teklifi sundu

Avrupa Birliği’nde yapay zeka ile ilgili bir yasa düzenlemesi meclise sunuldu. Dünyanın ilk yapay zeka içerikli yasal düzenlemesi olarak önerilen yasada yapay zeka ile ilgili birçok bilgi yer aldı. Hazırlanan teklife göre yapay zeka sistemleri 4 ana gruba ayrılıyor. Bunlar en düşük risk, sınırlı risk, yüksek risk ve kabul edilemez derecede risk olarak yer alıyor.

Avrupa Birliği yapay zeka

Hazırlanan düzenleme önerisine göre kabul edilemez risk grubuna giren uygulamalar genel olarak insanların güvenliğini tehlikeye sokan, kişisel verilerin gizliliğine önem göstermeyen ve insan haklarına karşı olan yapay zeka uygulamalar olarak açıklanıyor. Örnek vermek gerekirse bu yasaya göre insanları puanlayan uygulamalar kabul edilemez risk grubunda bulunuyor. Bu risk grubunda yer alan yapay zeka sistemlerinin kullanımı yasaklanıyor.

Yüksek risk grubuna giren yapay zeka sistemleri ise kullanımının belirli kriterlere göre mümkün olduğu yapay zeka sistemlerini içeriyor. Örnek vermek gerekirse CV değerlendirme, kredi derecelendirme, delil güvenliği, ameliyat ve seyahat belgelerinin doğrulanması gibi yapay zeka sistemleri bu gruba giriyor.

Sınırlı risk grubuna giren yapay zeka sistemleri ise daha az şart gerektiren ve insanları daha az etkileyen sistemleri barındırıyor. Örneğin yapay zeka destekli sohbet sistemleri bu grupta yer alıyor. Düşük risk grubu ise herhangi bir şart gerektirmeyen yapay zeka sistemleri olacak. Bu sistemler geliştiriciler tarafından doğrudan geliştirilebilecek. Örnek vermek gerekirse yapay zekaya sahip oyunlar veya filtreleme seçenekleri bu gruba giriyor. Henüz yasa onay almadı, bu konuda çalışmalar sürüyor.