Soğutucu akışkanlar ve R 32

Soğutma makineleri çevrim prensibi ile çalışırlar ve soğutma çevrimlerinde kullanılan iş gören akışkanlara soğutucu akışkan (soğutkan) denir soğutma havalandırma ve ısı pompası sistemlerinde istenilen bölgeden ısıyı absorbe ederek ya dış ortama veya diğer bir ortama taşınım ve iletim yoluyla geçirirler. Soğutucu akışkanların tarihteki yeri 19. Yüzyıla dayanmaktadır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanılmıştır. …