Dişlilerde Profil Kaydırma

Düz alın dişli çarklarda, 17 diş sayısının altına inmek diş dibinin kesilmesine ve böylece mukavemetinin düşmesine neden olur. 17 dişin altında bir diş sayısına sahip dişli çark üretilmek istenildiğinde ise dişli çarka profil kaydırma uygulanması gerekmektedir. Bu yazımızda Türkiye’de “Tashih” olarak da ifade edilen profil kaydırma (profile correction) işlemini inceleyeceğiz. Standarda uygun olan dişli çarklarda …

3B Yazıcılar ile Hızlı Prototipleme

Hızlı prototiplemenin temel amacı, bilgisayar ortamında tasarlanan parçaları nesnel olarak elle tutulabilen fiziksel modeller haline dönüştürmektir. Tasarlanan ya da geliştirilmekte olan ürünün sanal ortamdaki hali her zaman yeterli değildir. Tasarlanan ürünü daha somut halde görmek tasarım aşamasını hızlandırma ve daha iyi ürün ortaya koyma adına oldukça önemlidir. Hızlı prototipleme, tasarım sürecindeki maliyeti azaltarak hem hızlı …

Plastikler Soğutulduklarında Neden Daha Kırılgan Olurlar?

Bilindiği üzere plastikler elastikliği yüksek malzemelerdir. Üzerine gelen basınçlara karşı oldukça dirençli olup, etkiyen kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski hallerine kolayca dönebilirler. Bu özelliği kazanmalarının en büyük nedeni ise polimer yapıya sahip olmalarıdır. Birbirinin içine geçmiş zincir şeklindeki uzun molekülleri sayesinde iyi bir esnekliğe sahip olan plastikler, soğutuldukları zaman kalıcı deformasyona karşı gösterdikleri dirençlerinde azalma …