Auger Elektron Spektroskopisi (AES)

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) Taramalı elektron mikroskobu işlem için elektron demetini kullanan çok güçlü bir görüntü analiz tekniğidir. Resim bilgisi yanında, ilave donanım ile kimyasal analiz özelliği kazandırılmıştır. 25X ila 300.000X arasında büyütme yapabilir. 5 nm ye kadar detayları tanımlayabilir. Kullanımı nispeten kolay ve yaygındır. AVANTAJLARI ; Çözme gücü Çözme Derinliği Büyütme DEZAVANTAJLARI ; Vakum …

Yeniden Kristalleşme ve Kinetiği

YENİDEN KRİSTALLEŞME Yeniden kristalleşme, deformasyona uğramış tanelerin tamamının, yeni çekirdeklenen ve büyüyen tanelere dönüşmesini sağlayan bir tavlama prosesidir. Yeniden kristalleşme tavı, soğuk işlem görmüş metallare uygulanıp, faz değişikliği olmadan yeni tanelerin çekirdeklenmesi ve büyümesi için yapılır.Yoğun soğuk biçimlendirmeye tabi tutulmuş parçalarda oluşan ağır plastik deformasyon sonucu oluşan hasarları düzeltmek için uygulanan bir ısıl işlemdir. Tavlama …

Tantal Alaşımları ve Yüksek Sıcaklık Davranışları

Tantal, atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3017 °C’de eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir elementtir. Simgesi Ta olup, 1802’de İsveç’te keşfedilmiştir. Baz metaller grubuna dahil sert ve dövülebilir bir elementtir. Kimyasal özelikleri niyobyuma benzer. 100 C°’nin altındaki organik ve inorganik asitler karşısında korozyona olağanüstü bir şekilde dayanıklıdır. Bu …

Dispersiyon Sertleşmesi Uygulaması ve Amaçları

Nükleer enerji istasyonları, hipersonik uçaklar ve uzay araçları tasarımcılar yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme isterler. Bu gereklilikleri sağlayan  “süper alaşımlar” 1000°C ve üzerindeki kullanımlar için uygun olmalıdırlar. Refrakter metaller, tungsten, molibden, niyobyum ve tantalyum zaman zaman belirtilen şartları sağlamak için kullanılır. Ne yazık ki refrakter metaller maliyetli, üretilmesi zor ve oksitlenmeye karşı direnci düşük. Dispersiyon sertleştirmesi …

Hexaferrum (ε-Fe)

Epsilon demir önceki yıllarda akademik olarak metalurjik çalışmalarda kullanılırken son zamanlarda jeolojik çalışmalarda kullanılmaya başlandı. Dünyanın çekirdeğindeki demirin 1500-3500 kbar ve 3000 ± 1000 °C aralığında kararlı ya da kararsız olması ve HSP demirin yani diğer adıyla Hexaferrum’un  oda sıcaklığında extreme basınç altında görülmesi bu yöndeki çalışmaların artmasını sağlamıştır. Demir’in basınç altındakı x-ray difraksiyonu çalışması …