Türkiye’de Güneş Enerjisi

Günümüzde sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke kendi enerjisini üretiyor. Bu durum ülkeleri enerji ticareti  hususunda çalışma yapmaya itiyor. Dahası bu kaynakların verimli kullanımı sürdürülebilir gelişim ve ekonomik büyümeye olanak sağlıyor. Türkiye petrol ve doğal gazda gittikçe artan bir dışa bağımlılık halinde. Fakat talep olursa,  ülkede neredeyse tüm yenilenebilir enerji yöntemleri sürdürülebilir enerjinin gereklerine …

Çin’deki “Emisyon” Kirliliği

Çin… Çelik Endüstrisinin hem üretimde hem tüketimde dünyanın en büyük ülkesi…Yüksek miktarda kirliliğe sebep olan çelik endüstrisi ciddi problemleri de gün yüzüne çıkarıyor.Bu yazıda Çin’in çelik endüstrisindeki emisyon gelişmelerine şöyle bir bakacağız. Çin 1978’den bu yana yaptığı reform ve açılımlarla 1980 yılında beşinci olduğu çelik üretim endüstrisinde 2006’dan sonra dünyanın en büyüğü haline geldi. Dolayısıyla …