APQP (Advanced Part Quality Planning)

Otomotiv sektörü başta olmak üzere, aslında tedarikçi ile çalışılan her sektörde karşılıklı olarak ‘ne istediğini’ ve ‘ne sağlayabildiğini’ ortaya koyan bazı dokümanlar vardır. Bunlardan en yaygınları PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA’dir. Unutmayalım ki bu dokümanların içerikleri tamamen iki tarafın isteklerine göre farklılık gösterebilir. Bir önceki yazımızda PPAP‘ı incelemiştik. Bu yazımızda APQP’ı inceleyeceğiz.

APQP Nedir?

APQP, adını İngilizce “Advanced Product Quality Planning” kelimelerinin baş harflerinden alır ve Türkçe karşılığı “İleri Ürün Kalite Planlaması”dır.
APQP, üretimin nasıl gerçekleştirileceğini, hangi şartların geçerli olacağını, üretim için gerekli olan malzeme, makine, insan gücü, maliyet ve metotları belirleyip, müşterilere en kıza zamanda ve en düşük fiyatta hizmet sunmayı sağlayabilecek bir yapısal sistem oluşturmayı amaçlar. Aslında adındaki son kelimeden de anlaşılacağı gibi üretime başlamadan önce yapılması gereken detaylı plandır.

Genel Olarak APQP Dosyası İçeriği

 • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci
 • Planlama
 • Ürün Tasarımı ve Geliştirme
 • Proses Tasarımı ve Geliştirme
 • Ürün ve Proses Doğrulama
 • Geri Bildirim ve Düzeltici Faaliyetler
 • Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
 • Proses/İş Akış Şemaları
 • Proses FMEA
 • Kontrol Planları
 • İş Talimatları
 • Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
 • Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
 • Müşteriye Numune Sunumu ve Onay Süreci

Proje öncesinde planlama yapılırken iletişim büyük bir etkendir. Planlama sadece üretim birimi ile sınırlı kalmayacağından, mühendislik, üretim, giriş kalite kontrol, satın alma, kalite, satış, servis, tedarikçi arasındaki çapraz iletişim ağı, planlamayı sağlamlaştırarak daha etkili olmasını, istenilen sonuca daha hızlı ve sağlıklı ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu planlama dahilinde bulunacak olan tüm personelin alanında yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, gerekli ise öncesinde bir eğitim alması yararlı olacaktır. Böylelikle, yapılan planlamada karşılaşılabilecek sorunların ön görülmesi ve plan aşamasında yok edilebilmesi sebebiyle harcanacak iş gücünden ve maliyetinden tasarruf edilmektedir.

Elbette bir projede teslimat yani zamanlama önemli bir unsurdur. Planlama aşamasında ön görülen teslimat süresine bağlı kalmak için bu çapraz iletişim ağındaki her bir birey, her bir birim kendi sorumluluklarını belirlenen süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bir projenin başlangıcından sonunda kadar her bir adımını zincirin bir halkası olarak düşünürsek, bir halkadaki hata bütün zinciri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, daha önce bahsettiğimiz gibi, planlamada görev alacak her bireyin alanında yetkinlik sahibi olması zaman, para, iş gücü gibi konularda fayda sağlayacaktır.

Kontrol Planları

Yapılan planlamanın sonucunda tüm adımların girdileri ve çıktıları tanımlanmış olduğundan, seri üretime geçmeden önce kontrollerin sağlanması, üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunları en aza indirme konusunda yardımcı olacaktır. Şöyle ki, öncesinde farkına varılabilecek bir hatanın üretim aşamasında karşımıza çıkması, büyük ve geri dönüşü zor olan sonuçlar doğurabilir. Bu, aynı zamanda, iş gücü, para, zaman gibi konularda olumsuz etki yaratacaktır. Kontrol planları 3 farklı adımda gerçekleştirilir.

1. Prototip: Prototip hazırlanması sırasında yapılması gereken boyutsal ölçümlerin ve malzeme/performans testlerinin belirlenmesi. Tasarım aşamasında ki hataların ortaya çıkmasını sağlar.

2. Ön Seri Ürerim: Prototip hazırlanmasından sonra ve seri üretimden önce yapılması gereken boyutsal ölçümlerin ve malzeme/performans testlerinin belirlenmesi. Seri üretim aşamasında ki hataların ortaya çıkmasını sağlar.

3. Seri Üretim: Seri üretim sırasında gerçekleşen ürün/proses özelliklerinin, proses kontrollerinin, deneylerin ve ölçüm sistemlerinin ayrıntılı dokümantasyonudur.

Tüm bu planlama aşamasındaki iletişim, zaman, kalite gibi konularında müşteri odaklı olmak altın kuraldır. Unutmayalım ki, PPAP gibi APQP dosyası da imalatçı ve müşteri arasında ki iletişimin kağıda dökülmüş halidir. Bu gibi dosyalar ile iki tarafta kendini yaptığı iş konusunda garanti altına almış olmaktadır.