Alüminyum ve Magnezyum

Al-Mg

Günümüzün en önemli metallerinden olan Alüminyum ve Magnezyum hayatimizin birçok yerinde kullanılmaktadır. Savunma sanayi, otomotiv sanayi, biyomalzemeler ve çok daha fazla alanda kendine yer edinmiş metallerdir. İstenen malzemenin özelliğine göre gerek birbirleriyle olsun gerek başka metallerle olsun, her iki metalde bir çok alaşıma sahiptir. Sertlikleri, hafiflikleri, göze estetik gelmeleri (parlaklığı) ve dökülebilirliği bu maddelerin kullanılma sebeplerinin ortak noktalarındandır. Çoğu teknolojik aletin hafif ve göze hoş gelmesi için yapılan çalışmaları onların yeni çıkan modellerinde kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz. Büyük yapıda değişikliğe gidebilmek için onun küçük ayarlarıyla oynamamız gerekmektedir. Bu da kullandığımız metallerin özelliklerini ve davranışlarını bilmekten geçiyor. Kullanım alanı geniş ve her yerde görebileceğimiz Alüminyum ve Magnezyumu beraber inceleyelim.

Alüminyum (Al) 2.70 g/cm^3 gibi az bir yoğunluğa sahip oluşu kullanım alanını arttırmaktadır. Yoğunluk değeri Demirin üçte biridir. Esneklik katsayısı ise 70GPa’dir. Demirden daha az gerilim kuvvetine sahip olmasına karşın sertlik-ağırlık oranı oldukça iyidir. Alüminyum sertleştirme proseslerine çok büyük ölçüde tepki verir. Alüminyum alaşımları, saf Alüminyumdan yaklaşık 30 kat daha güçlüdür. Çoğu Alüminyum ergitme proseslerinde ortama bir miktar silikon verilir. Silikon, ötektik reaksiyonun gerçekleşmesine erime noktasının düşmesine, Alüminyumun akıcılığına ve dökümün kalitesine pozitif bir etki eder.

Magnezyum (Mg) 1.74 g/cm^3 yoğunluğa ve Alüminyuma göre daha düşük bir erime sıcaklığına sahiptir. Ülkemizde belli başlı olarak 3 yerde çıkarılır: Konya-Kütahya-Eskişehir. Genel olarak Alüminyum alaşımları kadar sert değildirler ve esneklik katsayıları daha düşüktür. Sertleştirme proseslerine tepki verseler de Alüminyum kadar duyarlı değildir. İşlenebilir ya da ergitilebilir. Oda sıcaklığında strain sertleştirmesi yapılabilir ve yükselen sıcaklıkta kolaylıkla deforme edilebilir. Saf Magnezyum korozyona karşı yüksek dayanım göstermektedir. Yorulma dayanımı Alüminyuma göre %35 daha düşüktür. Genleşme katsayısı Alüminyuma göre %15 daha fazladır. Otomotiv sektöründe kendine önemli bir yer edinen Magnezyumun en önemli özelliği hafifliği sayılabilir.