Kapat

hegzagonal

Altın Oran ve Hegzagonal Sıkı Paket Yapı

Altın oran Fibonacci sayı dizisiyle ilişkilidir. Fibonacci sayıların özelliği de, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.

Fibonacci sayıları: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …

Dizideki bir sayı kendinden önceki sayıya bölündüğünde birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Bu sayı dizisinde 13. sırada yer alan sayıdan sonra ise bu sayı sabitlenir ve bu sayı “Altın Oran” olarak adlandırılır.

Altın Oran = 1,618

233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618
987 / 610 = 1,618
1597 / 987 = 1,618
2584 / 1597 = 1,618

Hegzagonal Sıkı Paket (HSP) atomların altıgen prizma simetrisinde düzenlendiği kafes yapısıdır. HSP’de 12 köşe (1/6), 2 yüzey (1/2), 3 merkez de olmak üzere toplam 6 tane atom olup; Koordinasyon Sayısı 12, Kafes Parametresi (a) 2r dir. Atomik Dolgu Faktörü (ADF) hesaplamalar sonucunda %74 çıkar, bu da kafes yapısının %74’nün atomlarla dolu olduğu anlamına gelir. HSP’nin hacmi, kafes taban alanı ile kafes yüksekliğinin çarpılmasıyla bulunur. Bu eşitlikten, hacmin taban alana bölünmesiyle de yükseklik h=1,633 x kafes parametresi çıkar. Kafes parametresi ile yükseklik arasında ki oran yaklaşık olarak Altın Oran’ı verir.

            
Çinko (Zn), Magnezyum (Mg), Titanyum (Ti), Zirkonyum (Zi), Kadminyum (Cd), Berilyum (Be), Hafniyum (Hf), Kobalt (Co), Osmiyum (Os), Rodyum (Rd) gibi elementler Hegzagonal Sıkı Paket yapıya sahip malzemelerdir. Bu  malzemeler; atom dizilişinin en mükemmel olduğu ve atom yoğunluğu en fazla olduğu için çok zor şekil alırlar. Örnek olarak Magnezyum teli verilebilir. Magnezyum teli bükmeye çalışıldığında çıtır çıtır ses duyulur. Ama aynı ses inşaat telinde duyulmaz. Çünkü kafes yapısı HMK’dır (Hacim Merkez Kübik) ve kolay şekillendirilebilir.

Sizin için önerdiklerimiz:

Erkan Durgut

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Metal Öğretmenliği mezunuyum. Karabük Üniversitesi Metal Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nda Özel Öğrenci olarak eğitim aldım. Topkapı Okulları Esenyurt Teknoloji Koleji'nde Teknik Resim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bilimsel ve akademik konularda araştırmalar ve paylaşımlar yapmayı seviyorum, o yüzden buradayım. Çalışma Alanım: Malzeme Bilimi, Mekanik Metalurji, Kaynak Metalurjisi, İleri Kaynak Teknolojisi, Paslanmaz Çelikler, Alüminyum Alaşımları, Isıl İşlem, Faz Diyagramları. Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlanan Makalem: “Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Nokta Direnç Kaynağına Akım Şiddeti ve Kaynak Zamanının Etkisi” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 26, No 2, 341-348, 2011 [ Makaleyi görüntülemek için: http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/article/view/1061000626 ]. Lisans Bitirme Tezim: "Deformasyon Yaşlanmasının AA7075 Alüminyum Alaşımının Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi" 2009 Bu çalışma daha sonra Uluslararası Teknoloji Sempozyumu Elazığ/2011'de makale olarak yayınlanmıştır. [ Makaleyi görüntülemek için: http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/Metallurgy&Material/MSM-31.pdf ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir