Alper Gezeravcı, Bugün Uzayda İki Önemli Deney Gerçekleştirecek!

Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na adım atan Alper Gezeravcı, uzaydaki deneylerine aktif bir şekilde devam ediyor. Bugün, Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu’nun liderliğindeki UzMAn adlı benzersiz bir deneyi gerçekleştirecek.

Bu deney, mikroalg türlerinin dünyadaki zorlu koşullara adapte olma yeteneklerini yerçekimsiz ortamda test etmeyi amaçlamaktadır. Deney kapsamında, mikroalg türlerinin büyüme ve dayanıklılık testleri yapılacak, metabolik değişiklikleri incelenecek, aynı zamanda kapalı sistemlerde yaşam destek ünitesi geliştirilerek karbondioksit yakalama performansları ve oksijen üretim kabiliyetleri belirlenecektir. Bu benzersiz deney, uzayda yaşamın sürdürülebilirliği ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunma amacını taşımaktadır.

Gen araştırması deneyi de yapılacak

Gezeravcı’nın ikinci deneyi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Tuğçe Celayir’in proje yöneticiliğini üstlendiği bir araştırmaya odaklanacak. Bu deneyde, mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR-GEM (Genome Editing Efficiency in Microgravity) kullanılarak gen düzenleme verimliliği incelenecek.

Söz konusu deneyde, biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinin temelini oluşturan bitkilerin, uzay görevleri sırasında karşılaştığı biyolojik ve biyolojik olmayan streslere karşı savunma mekanizmalarının anlaşılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, modern moleküler biyoloji tekniklerinden biri olan CRISPR’nin mikro yerçekimi ortamında bitkiler üzerindeki etkinliği araştırılacaktır. Bu deney, uzayda bitkilerin genetik düzenlemelerinin anlaşılması ve gelecekteki uzay misyonları için biyolojik sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.