Alev Sprey Nedir?

Bir diğer adıyla Termal püskürtme tabancası (flame powder), yüksek sıcaklıklarda eriyen malzemeleri bir yüzeye püskürtmek veya kaplamak için kullanılan bir cihazdır. Bu tabancalar, metal, seramik, polimer veya diğer malzemeleri bir altlık üzerine ince tabakalar halinde püskürtmek için tasarlanmıştır. Termal püskürtme genellikle malzeme koruma, kaplama, yalıtım ve benzeri uygulamalarda kullanılır.

İşleyiş prensibi şu adımları içerir:

  1. Malzeme Hazırlığı: Püskürtme için kullanılacak malzeme genellikle toz, tel veya bir şekilde hazırlanır.
  2. Isıtma: Malzeme, termal püskürtme tabancasındaki bir ateşleme kaynağı veya plazma arkı kullanılarak yüksek sıcaklıklara ısıtılır.
  3. Püskürtme: Isınan malzeme, tabanca tarafından bir nozul aracılığıyla bir yüzeye püskürtülür.
  4. Soğuma ve Katılaşma: Püskürtülen malzeme, altlık yüzeyine ulaştığında soğuyarak katılaşır ve ince bir kaplama oluşturur.

Termal püskürtme, çeşitli endüstrilerde kullanılan bir tekniktir. Örneğin:

  • Koruyucu Kaplamalar: Malzemelerin korozyon, aşınma veya yüksek sıcaklık gibi etkenlere karşı korunması için kullanılır.
  • Yüzey Modifikasyonu: Yüzey özelliklerini iyileştirmek veya değiştirmek amacıyla kullanılır.
  • Isı Yalıtımı: Yüksek sıcaklık uygulamalarında izolasyon sağlamak için kullanılır.
  • Metal Kaplama: Metal malzemeleri kaplamak ve özelliklerini artırmak için kullanılır.

Bu yöntem, çeşitli malzemelerin farklı uygulamalara uygun hale getirilmesine olanak tanır ve endüstriyel kaplama ve mühendislik alanlarında yaygın bir kullanıma sahiptir

Alev sprey Max Ulrich Schoop tarafından patentlenen bilinen en eski termal sprey yöntemidir, toz alev sprey ve tel alev sprey yöntemleri mevcuttur. İlk önceleri kalay ve kurşun telleri asetilenin oksijenle yakılarak elde edildiği alevde kaplama yapılırken; daha sonra toz kullanımına başlanmıştır. Alev sprey yönteminde asetilen, propan veya hidrojen, oksijen ile birlikte yakılarak alev elde edilir, düşük basınçlı oksi yakıt kaplama sistemidir. Aşağıdaki şekilde a’tel alev sprey, b.’de toz alev sprey yöntemi şematik olarak gösterilmiştir.

Şekilde de görüldüğü gibi oksijen ve yakıt gazı karışımı yakılarak ve taşıyıcı gaz yardımıyla tozu aleve taşıyarak toz eriyik veya yarı eriyik forma getirilir. Gaz basınçlarının da etkisiyle hızlandırılan partiküller altlık üzerine kaplanır. Burada kısıtlayıcı faktör gazların alev sıcaklığıdır. Kaplama malzemesinin cinsine göre yakıt gazı seçilmelidir. Örneğin oksi-asetilenin alev sıcaklığı 3100 oC iken oksi-hidrojen yakıtın 2700 oC’dir. Termal sprey kaplamada amaç toz veya teli eriyik veya yarı eriyik forma getirmek olduğu için alev sıcaklığının yetersiz kaldığı durumlarda bu yöntem kullanılamamaktadır.

  • Alev püskürtme yönteminin düşük ilk yatırım maliyeti, yüksek dolgu oranı ve düşük bakım masrafı en önemli olan üstün özellikleridir. Ancak düşük bağ mukavemeti, kaplama tabakasındaki yüksek boşluk seviyesi ve düşük çalışma sıcaklığı yöntemin olumsuz olan özellikleridir.

Kaynak:

https://teslab.sakarya.edu.tr/tr/icerik/10715/42048/alev-sprey