Akşam Yemeğinden Artan ile Depoyu Doldurabilseydik?

Ekran Alıntısı

“Yiyecek atıkları şu anda davranıldığından daha iyi muamele görmelidir. Onlara bir enerji kaynağı ve pazarlanacak bir ürün açısıyla bakılmalıdır. “diyor Roy Posmanik. “ Çünkü yiyecek atığı hala yüklü miktarda karbon kaynağıdır.”

 

Araştırmacılar, anaerobik sindirimden önce hidrotermal sıvılaştırma yöntemi kullanarak yemek atığından enerji açığa çıkardı. Hidrotermal sıvılaştırmada atık en basit haliyle ısı verilerek ham biyo-yağ açığa çıkarıyor. Bu yağ rafine edilerek biyolojik yakıta dönüştürülebiliyor.

Sıvı halde kalan atık maddeler günler içinde mikroorganizmalar tarafından anaerobik sindirime uğrar. Böylece metan gazına dönüştürülmüş olan atıklar, ticari anlamada kullanılan elektrik ve ısı enerjisine dönüşür.

Eğer yalnızca oksijensiz sindirim kullanılsaydı bu enerjiyi açığa çıkarmak haftalar alırdı. Hidrotermal prosesten elde edilen ilk sıvı ürün anaerobik sindirim için biyokütleyi direkt kullanmak açısından uygun ortam oluşturuyor. Böylece iki yöntemi birlikte kullanmak daha verimli bir sonuç veriyor. Dakikalar içinde hidrotermal sıvılaşma ve birkaç gün içinde de sindirim gerçekleşiyor.

Dünya genelinde yiyecek atığı belediyelere ait çöplüklerde en fazla yeri kaplar. Birleşmiş Miletler raporuna göre neredeyse tüm yiyeceklerin üçte biri – 1.3 milyar ton – çöpe atılıyor. Tüm sanayileşmiş ülkeler göz önüne alındığında çöp olan bu atıkların maliyeti yıllık 680 milyar dolar! Ayrıca klasik olarak gübre yapımı ve çürütmeye bırakmak ise  verimsiz bir kulanım yoludur.

Atıklarla doldurulan alanları en aza indirgemeliyiz ve daha önemlisi her ülkenin “karbon ayak izi” düşürülmeli. Eğer otomobiller için gerekli olan yakıtı yer altından çıkarmamıza gerek kalmazsa yada yeşil enerji eldesi için anaerobik sindirim kullanılırsa, enerji ve yiyecek kaynaklarının güvenliğini sağlamış oluruz.

Roy Posmanik, Bioresource Technology, Cornell University