Kapat

Haberler Fatih Kara 4

1000 Soruda Malzeme Bilimi Kitabı / 49,90 TL (Ücretsiz Kargo)

KİTABIN KÜNYESİ

Kitabın Adı: 1000 Soruda Malzeme Bilimi (Soru-Cevap Konu Anlatımlı ve Tamamı Çözümlü, Sınav Soruları Dahil)
Fiyatı: 49,90 TL (Ücretsiz Kargo)
Kitabın Yazarı: Doç. Dr. Uğur SOY
Baskı Sayısı: 2. Baskı (Yeni)
Sayfa Sayısı: 705
Kapak Türü: Karton Kapak
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Ebat: 16×24
Yayın Evi: Değişim Yayınları
Dili: Türkçe

Havale/EFT için Sipariş Formu

Ad - Soyad

Adres

Telefon Numarası

E-posta

Adet:

Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası
Hesap No: 0232 52617676 5005
Şube: Divriği - 232
IBAN: TR 55 0001 0002 3252 6176 7650 05
Hesap Sahibi: Fatih Kara

VakıfBank
Hesap No:
00158007303936096
Şube: Kocaeli Körfez - S00324
IBAN: TR 60 0001 5001 5800 7303 9360 96
Hesap Sahibi: Fatih Kara

FinansBank / EnPara
Hesap No:
65867949
Şube: Enpara İnternet Şubesi - 03663
IBAN: TR 82 0011 1000 0000 0065 8679 49
Hesap Sahibi: Fatih Kara

Ödeme Yapılan Hesap

Açıklama kısmına mutlaka Ad Soyad belirtiniz.

BÖLÜMLER

BÖLÜM 1. MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ (76 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 2. ATOM YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (82 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 3. ATOMLAR ARASI BAĞLAR (47 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 4. KRİSTAL YAPILAR (118 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 5. KRİSTAL YAPI HATALARI (79 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 6. ATOMSAL YAYINIM (DİFÜZYON) (46 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 7. MALZEMELERİN DEFORMASYONU (131 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 8. MUKAVEMET ARTIRICI MEKANİZMALAR (39 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 9. ALAŞIMLARIN YAPISI VE KATILAŞMA (65 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 10. FAZ DİYAGRAMLARI (85 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 11. ISIL İŞLEMLER (124 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 12. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ (108 ÇÖZÜMLÜ SORU)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1. MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ
1.1 Tanımlar ve Genel Kavramlar
1.2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
1.3 Metalurji ve Dalları
1.4 Malzemelerin Sınıflandırılması
1.5 Metaller
1.6 Seramikler
1.7 Polimerler
1.8 Kompozitler
1.9 Nano Malzemeler
1.10 Malzeme Seçimi

BÖLÜM 2. ATOM YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
2.1 Atom Modelleri
2.2 Bohr Atom Modeli
2.3 Atom Kütlesi / Ağırlığı
2.4 Atomun Elektronik Yapısı
2.5 Elektronların Enerji Seviyeleri
2.6 Periyodik Tablo

BÖLÜM 3. ATOMLAR ARASI BAĞLAR
3.1 Atomlar Arası Bağ
3.2 Metalik Bağ
3.3 İyonik Bağ
3.4 Kovalent Bağ
3.5 Karışık Bağlar
3.6 Van der Waals Bağı
3.7 Hidrojen Bağı
3.8 Atomlar Arası Denge Mesafesi
3.9 Bağ Enerjisi
3.10 Atomlar Arası Denge Mesafesi ve Bağ Enerjisi Problemleri

BÖLÜM 4. KRİSTAL YAPILAR
4.1 Atom Diziliş Türleri ve Tanımlar
4.2 Kristal Yapı Türleri
4.3 Birim Hücre Atom Sayısının Hesaplanması
4.4 Birim Hücre Kafes Sabiti ile Atom Yarıçapı İlişkileri
4.5 Atomsal Dolgu (Paketleme) Faktörünün Hesaplanması
4.6 Teorik Yoğunluğun Hesaplanması
4.7 Kafes Noktası Koordinatlarının Belirlenmesi
4.8 Kübik Yapılarda Kristal Doğrultuların Belirlenmesi
4.9 Hegzagonal Yapılarda Kristal Doğrultuların Belirlenmesi
4.10 Kübik Yapılarda Kristal Düzlemlerin Belirlenmesi
4.11 Hegzagonal Yapılarda Kristal Düzlemlerin Belirlenmesi
4.12 Doğrusal Atom Yoğunluğunun Hesaplanması
4.13 Düzlemsel Atom Yoğunluğunun Hesaplanması
4.14 Allotropi ve Polimorfizm
4.15 İzotropik ve Anizotropik Malzeme
4.16 X-Işınları Analizi

BÖLÜM 5. KRİSTAL YAPI HATALARI
5.1 Kristal Yapı Hataları
5.2 Noktasal Hatalar
5.3 Atom Boşluğu Hataları
5.4 Atom Boşluklarının Hesaplanması
5.5 Yer Alan Atom Hatası
5.6 Ara Yer Atom Hatası
5.7 Ara Yer Atom Boşluğunun Hesaplanması
5.8 Schottky Eksik İyon Çifti Hatası
5.9 Frenkel İyon Kayması Hatası
5.10 Dislokasyonlar (Çizgisel Hatalar)
5.11 Kenar Dislokasyonu
5.12 Vida Dislokasyonu
5.13 Yüzeysel (Düzlemsel) Hatalar
5.14 Dış Yüzey Hataları
5.15 Tane Sınırı Hataları
5.16 Tane Büyüklüğü Numarasının Hesaplanması
5.17 İstifleme (Dizi) Hataları
5.18 İkiz Sınırı Hataları
5.19 Hacimsel Hatalar
5.20 Mikroskobik İnceleme Yöntemleri
5.21 Stereo Mikroskop ile İnceleme
5.22 Optik Mikroskop ile İnceleme
5.23 Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ile İnceleme
5.24 Transmisyon (Geçirimli) Elektron Mikroskop (TEM) ile İnceleme
5.25 Tarama Uç Mikroskobu (SPM) ile İnceleme

BÖLÜM 6. ATOMSAL YAYINIM (DİFÜZYON)
6.1 Difüzyon
6.2 Difüzyon Mekanizmaları
6.3 Boşluk Difüzyonu
6.4 Ara Yer Difüzyonu
6.5 Halka Difüzyonu
6.6 Kendi Kendine Difüzyon
6.7 Aktivasyon Enerjisi
6.8 Kararlı Hal Difüzyonu (Birinci Fick Kanunu)
6.9 Kararsız Hal Difüzyonu (İkinci Fick Kanunu)
6.10 Difüzyona Dayalı Endüstriyel Uygulamalar
6.11 Kaplama Uygulamaları
6.12 Karbürizasyon
6.13 Nitrürasyon
6.14 Sinterleme
6.15 Kaynak
6.16 Difüzyon Kaynağı
6.17 Lehimleme

BÖLÜM 7. MALZEMELERİN DEFORMASYONU
7.1 Malzemelerin Deformasyonu
7.2 Elastik Deformasyon
7.3 Plastik Deformasyon
7.4 Plastik Deformasyonda Dislokasyon Davranışları
7.5 Plastik Deformasyon Mekanizmaları
7.6 Kayma
7.7 İkizlenme
7.8 Tane Sınırı Kayması
7.9 Yayınma Sürünmesi
7.10 Plastik Deformasyonu Etkileyen Faktörler
7.11 Soğuk Deformasyon
7.12 Sıcak Deformasyon
7.13 Kırılma
7.14 Sünek Kırılma
7.15 Gevrek Kırılma
7.16 Tane içi Kırılma
7.17 Taneler Arası Kırılma
7.18 Kırılma Mekaniği
7.19 Kırılma Tokluğu
7.20 Süneklikten Gevrekliğe Geçiş

BÖLÜM 8. MUKAVEMET ARTIRICI MEKANİZMALAR
8.1 Mukavemet Artırıcı Mekanizmalar
8.2 Alaşım Sertleşmesi
8.3 Çökelme Sertleşmesi
8.4 Dispersiyon (Dağılım) Sertleşmesi
8.5 Deformasyon Sertleşmesi (Pekleşme)
8.6 Deformasyon Yaşlanması
8.7 Tane Boyutu Küçültme
8.8 Martenzitik Dönüşüm
8.9 Isıl İşlem Mekanizması
8.10 Çift Faz Isıl İşlemi
8.11 Radyasyonla Sertleştirme

BÖLÜM 9. ALAŞIMLARIN YAPISI VE KATILAŞMA
9.1 Alaşımların Yapısı, Ara Faz ve Bileşikler
9.2 Katı Çözeltiler
9.3 Yer Alan Katı Çözeltiler
9.4 Ara Yer Katı Çözeltiler
9.5 Metal Alaşımlarının Sınıflandırılması
9.6 Ergime
9.7 Katılaşma
9.8 Çekirdeklenme
9.9 Homojen Çekirdeklenme
9.10 Heterojen Çekirdeklenme
9.11 Çekirdek Büyümesi
9.12 Katılaşma Süresi
9.13 Katılaşma Hataları
9.14 Katılaşma ve Döküm Problemleri

BÖLÜM 10. FAZ DİYAGRAMLARI
10.1 Genel Kavramlar
10.2 Faz Diyagramı Kavramları
10.3 Bir Bileşenli Faz Diyagramları
10.4 İki Bileşenli Faz Diyagramları
10.5 Ağırlık Oranının Atomsal Orana Dönüşümü
10.6 Atomsal Oranın Ağırlık Oranına Dönüşümü
10.7 Gibss Faz Kuralı
10.8 Faz Türünün Belirlenmesi (Taşıma Kuralı)
10.9 Faz Bileşim Oranlarının Hesaplanması (Bağ Kuralı)
10.10 Faz Miktarlarının Hesaplanması (Kaldıraç kuralı)
10.11 Demir-Karbon Faz Diyagramları
10.12 Üçlü Faz Diyagramları

BÖLÜM 11. ISIL İŞLEMLER
11.1 Genel Kavramlar
11.2 Isıl İşlem Aşamaları
11.3 Isıl İşlem Yöntemleri
11.4 Normalizasyon (Normalleştirme) Tavı
11.5 Yumuşatma Tavı
11.6 Tam Tavlama
11.7 Difüzyon Tavlaması (Homojenleştirme)
11.8 İri Tane Tavlaması
11.9 Gerilim Giderme Tavlaması
11.10 Küreselleştirme Tavı
11.11 Hidrojen Tavı
11.12 Su Verme (Sertleştirme) Tavı
11.13 Martenzitik Dönüşüm
11.14 Martemperleme
11.15 Östemperleme
11.16 Beynitik Dönüşüm
11.17 Temperleme
11.18 Islah Etme Isıl İşlemi
11.19 Çift Faz Isıl İşlemi
11.20 Patentleme
11.21 Sıfır Altı Isıl İşlemi
11.22 Yeniden Kristalleşme Tavı
11.23 Toparlanma Aşaması
11.24 Yeniden Kristalleşme Aşaması
11.25 Tane Büyümesi Aşaması
11.26 Isıl İşlem Yöntemlerinin Karşılaştırılması
11.27 Yüzey Sertleştirme Yöntemleri
11.28 Alevle Yüzey Sertleştirme Yöntemi
11.29 İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme Yöntemi
11.30 Sementasyon (Karbürleme) Yöntemi
11.31 Katı Sementasyon Yöntemi
11.32 Sıvı Sementasyon Yöntemi
11.33 Gaz Sementasyon Yöntemi
11.34 Nitrürasyon (Azotlama) Yöntemi
11.35 Karbo-Nitrürleme Yöntemi
11.36 Borlama Yöntemi
11.37 Soğuk İşlem ile Sertleştirme
11.38 Metal Şekillendirme ile Sertleştirme
11.39 Bilye Püskürtme ile Sertleştirme
11.40 Sertleşebilirlik ve Sertleşebilirlik Testleri
11.41 Grossman Sertleşebilirlik Testi
11.42 Jominy Uçtan Su Verme Sertleşebilirlik Testi

BÖLÜM 12. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
12.1 Genel Kavramlar
12.2 Çekme Deneyi
12.3 Çekme Deneyi Problemleri
12.4 Basma Deneyi
12.5 Basma Deneyi Problemleri
12.6 Darbe Deneyi
12.7 Darbe Deneyi Problemleri
12.8 Sertlik Deneyleri
12.9 Çizerek Sertlik Ölçme Yöntemi
12.10 Brinell Sertlik Ölçme Yöntemi
12.11 Brinell Sertlik Deneyi Problemleri
12.12 Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi
12.13 Vickers Sertlik Deneyi Problemleri
12.14 Mikrosertlik Ölçme Yöntemi
12.15 Rockwell Sertlik Ölçme Yöntemi
12.16 Rockwell Sertlik Deneyi Problemleri
12.17 Shore Sertlik Ölçme Yöntemi
12.18 Poldi Çekici Sertlik Ölçme Yöntemi
12.19 Ultrasonik Temas Empedansı Sertlik Ölçme Yöntemi
12.20 Leeb Mıknatıslı Sertlik Ölçme Yöntemi
12.21 Sertlik Dönüşüm Tablosu
12.22 Eğme Deneyi
12.23 Eğme-Katlama Deneyleri
12.24 Eğme Deneyi Problemleri
12.25 Yorulma Deneyi
12.26 Yorulma Deneyi Problemleri
12.27 Sürünme Deneyi
12.28 Sürünme Deneyi Problemleri

EKLER
EK.1 Elementlerin Özellikleri
EK.2 Bazı Fiziksel Sabitlerin Değerleri
EK.3 Birim Kısaltmaları
EK.4 SI Çarpanları ve Ön Ekleri
EK.5 Bazı Ölçü ve Değer Çevrimleri
EK.6 Hata Fonksiyonuna Ait Değerler
EK.7 Metallerin Elastisite ve Kayma Modülü ile Poisson Oranları
EK.8 Bazı Metal ve Alaşımların Yeniden Kristalleşme Sıcaklıkları
EK.9 Bazı metallerin Homojen Çekirdeklenmesi (DT) Sıcaklıkları
EK.10 Fe-C Alaşımlarında Görülen Mikroyapılar ve Özellikleri
EK.11 Bazı Silindir Çeliklerin Su Verme Sonrası Özellikleri

Sizin için önerdiklerimiz:

Fatih Kara

Metalurji ve Malzeme Mühendisi • MalzemeBilimi.Net | Kurucu ve Yönetici • LinkedIn: @fatihkara41 • Instagram: @fatihkara41

“1000 Soruda Malzeme Bilimi Kitabı / 49,90 TL (Ücretsiz Kargo)” üzerine 4 yorum

 1. Soner dedi ki:

  Merhaba kitabin siparisini vermek istiyorum ilk olarak ilgili hesaba parami yatirmaliyim

  1. Fatih Kara dedi ki:

   Merhaba,

   Ödemeyi yaptıktan sonra formu doldurursanız işleminiz daha hızlı gerçekleşir.

 2. HULUSİ dedi ki:

  HOCAM SİPARİŞ VERMEK İSTİYORUM AMA BU YÖNTEM PEK GÜVENLİ GELMEDİ

  1. Erkan dedi ki:

   İçiniz rahat siparis verebilirsiniz.2 günde elime ulaştı.Tam da sınavların arifesinde ilaç gibi geldi.
   Teşekkürler Fatih Bey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir